Skip to main content

ТЕКСТ 23

Sloka 23

Текст

Verš

утсагн нрадо джадже
дакшо ’гушхт свайамбхува
прд васишха саджто
бхгус твачи карт крату
utsaṅgān nārado jajñe
dakṣo ’ṅguṣṭhāt svayambhuvaḥ
prāṇād vasiṣṭhaḥ sañjāto
bhṛgus tvaci karāt kratuḥ

Пословный перевод

Synonyma

утсагт — из трансцендентного разума; нрада — Махамуни Нарада; джадже — появился на свет; дакша — Дакша; агушхт — из большого пальца на руке; свайамбхува — Брахмы; прт — из жизненного воздуха, или дыхания; васишха — Васиштха; саджта — родился; бхгу — мудрец Бхригу; твачи — из кожи; карт — из руки; крату — мудрец Крату.

utsaṅgāt — transcendentální úvahou; nāradaḥ — Mahāmuni Nārada; jajñe — byl vytvořen; dakṣaḥ — Dakṣa; aṅguṣṭhāt — z palce; svayambhuvaḥ — Brahmy; prāṇāt — z životního vzduchu, z dechu; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; sañjātaḥ — se narodil; bhṛguḥ — mudrc Bhṛgu; tvaci — z doteku; karāt — z ruky; kratuḥ — mudrc Kratu.

Перевод

Překlad

Нарада родился из разума Брахмы, который является лучшей частью его тела. Васиштха появился из дыхания Брахмы, Дакша — из большого пальца на его руке, Бхригу — из его кожи, а Крату — из его руки.

Nārada se narodil z Brahmovy úvahy, což je nejlepší část jeho těla. Vasiṣṭha se narodil z jeho dechu, Dakṣa z jeho palce, Bhṛgu z jeho doteku a Kratu z jeho ruky.

Комментарий

Význam

Нарада появился на свет из лучшей части тела Брахмы — его разума, поэтому он может дать Верховного Господа всем, кому пожелает. Никакое знание Вед и никакие аскезы не помогут нам постичь Верховную Личность Бога. Но чистый преданный Господа, подобный Нараде, может дать Верховного Господа, кому захочет. Само имя Нарада указывает на то, что он способен даровать живому существу Верховного Господа. Нра значит «Верховный Господь», а да — «тот, кто может дать». Однако то, что Нарада способен дать живому существу Верховного Господа, вовсе не означает, что Господа можно вручить кому угодно, словно вещь. Нарада может дать любому живому существу возможность заниматься трансцендентным любовным служением Господу в качестве Его слуги, друга, отца, матери или возлюбленной — в зависимости от желания, продиктованного трансцендентной любовью того или иного живого существа к Господу. Иначе говоря, только Нарада способен направить человека на путь бхакти-йоги, то есть посвятить его в тайну высшего мистического метода, который поможет ему достичь Верховного Господа.

Nārada se narodil z Brahmovy nejlepší úvahy, neboť dokáže předat Nejvyššího Pána každému, komu si přeje. Nejvyšší Osobnost Božství nelze realizovat sebevětším množstvím védského poznání ani pokání. Čistý oddaný Pána, jako je Nārada, však může Nejvyššího Pána předat na základě své dobré vůle. Samotné jméno Nārada vyjadřuje, že může předat Nejvyššího Pána. Nāra znamená “Nejvyšší Pán” a da znamená “ten, který může dát”. To, že může dát Nejvyššího Pána, neznamená, že Pán je jako nějaké zboží, které může být doručeno komukoliv. Nārada ale může každému dát transcendentální láskyplnou službu Pánu v roli služebníka, přítele, rodiče nebo milence podle touhy zrozené z transcendentální lásky k Pánu. Jinými slovy, Nārada je jediný, kdo může člověku předat cestu bhakti-yogy, nejvyšší mystický prostředek pro dosažení Pána.