Skip to main content

ТЕКСТ 5

5

Текст

Текст

тад вилокйбджа-самбхӯто
вйун йад-адхишхита
падмам амбха ча тат-кла
кта-вӣрйеа кампитам
тад вілокйа̄бджа-самбгӯто
ва̄йуна̄ йад-адгішт̣гітах̣
падмам амбгаш́ ча тат-ка̄ла-
кр̣та-вірйен̣а кампітам

Пословный перевод

Послівний переклад

тат вилокйа — глядя на это; абджа-самбхӯта — родившийся на лотосе; вйун — ветром; йат — тот; адхишхита — на котором он сидел; падмам — лотос; амбха — воды; ча — также; тат-кла- кта — сотворенный вечным временем; вӣрйеа — с присущей ему силой; кампитам — сотрясаясь.

тат вілокйа  —  розглядаючи це; абджа-самбгӯтах̣  —  народжений на лотосі; ва̄йуна̄  —  повітрям; йат  —  що; адгішт̣гітах̣  —  на якому він був розташований; падмам  —  лотос; амбгах̣  —  вода; ча  —  також; тат-ка̄ла-кр̣та  —  зазнаючи впливу вічного часу; вірйен̣а  —  притаманною силою; кампітам  —  струшуваний.

Перевод

Переклад

Затем Брахма увидел, как от порывов ураганного ветра на поверхности воды, из которой рос его лотос, поднялись волны, и лотос стал раскачиваться из стороны в сторону.

За якийсь час Брахма побачив, як під могутніми поривами шаленого вітру затремтів лотос, на якому він сидів, і завирувала вода, з якої ріс його лотос.

Комментарий

Коментар

Материальный мир называют иллюзорным, так как это место, где трансцендентное любовное служение Господу предано забвению. Поэтому неудивительно, что тот, кто занимается преданным служением Господу в материальном мире, время от времени попадает в весьма затруднительное положение. Две враждующие стороны — иллюзорная энергия и преданный — постоянно находятся друг с другом в состоянии войны, и слабый преданный может пасть жертвой сокрушительного натиска могущественной иллюзорной энергии. Однако по беспричинной милости Господа у Брахмы хватило сил, чтобы устоять под ударами материальной энергии, хотя та и причинила ему немало беспокойств, на какое- то время сделав его положение очень шатким.

ПОЯСНЕННЯ: Матеріальний світ називають світом ілюзії, тому що це обитель забуття про трансцендентне служіння Господу. Тому іноді людину, яка виконує віддане служіння Господу в матеріальному світі, можуть сильно турбувати скрутні обставини. Дві ворожі одна одній сторони, ілюзорна енерґія і відданий, проголошують одна одній війну, і буває, що слабкі віддані падають жертвою навали могутньої ілюзорної енерґії. Однак Господу Брахмі з безпричинної милості Господа вистачило сили встояти перед матеріальною енерґією, хоча вона й завдала великих турбот, похитнувши опору, на якій він існував.