Skip to main content

ТЕКСТ 2

Sloka 2

Текст

Verš

йе ча ме бхагаван пшс
твайй артх бахувиттама
тн вадасвнупӯрвйеа
чхиндхи на сарва-саайн
ye ca me bhagavan pṛṣṭās
tvayy arthā bahuvittama
tān vadasvānupūrvyeṇa
chindhi naḥ sarva-saṁśayān

Пословный перевод

Synonyma

йе — все те; ча — также; ме — мною; бхагаван — о могущественный; пш — заданные вопросы; твайи — тебе; артх — цель; баху-вит-тама — о великий мудрец; тн — все они; вадасва — опиши, пожалуйста; нупӯрвйеа — от начала до конца; чхиндхи — будь милостив, развей; на — мои; сарва — все; саайн — сомнения.

ye — všechny tyto; ca — také; me — mnou; bhagavan — ó mocný; pṛṣṭāḥ — tázal; tvayi — tobě; arthāḥ — záměr; bahu-vit-tama — ó velice učený; tān — ty všechny; vadasva — laskavě popiš; ānupūrvyeṇa — od začátku do konce; chindhi — laskavě odstraň; naḥ — moje; sarva — všechny; saṁśayān — pochybnosti.

Перевод

Překlad

Тебе известно все, поэтому будь милостив, развей мои сомнения и ответь на вопросы, которые я задал тебе, с первого и до последнего.

Ó mudrci, jsi velice učený. Odstraň laskavě všechny moje pochybnosti a pouč mě o všem, nač jsem se tě tázal od začátku až do konce.

Комментарий

Význam

Видура задал Майтрее все самые важные вопросы, ибо знал, что на каждый из них Майтрея мог дать исчерпывающий ответ. Мы должны быть уверены в компетентности своего учителя; с вопросами, касающимися духовной науки, не следует обращаться к невежественному человеку. Задавать вопросы учителю, который сам не знает ответа на них, и выслушивать его измышления — значит зря терять свое драгоценное время.

Vidura položil Maitreyovi všechny své závažné otázky, protože dobře věděl, že Maitreya mu je dokáže podrobně zodpovědět. Máme-li nějakého učitele, musíme mít důvěru v jeho kvalifikace. Pro odpovědi na otázky duchovní povahy bychom neměli chodit za laikem. Když na takové dotazy dostaneme od učitele nějaké smyšlené odpovědi, budeme jen ztrácet čas.