Skip to main content

ТЕКСТ 33

Sloka 33

Текст

Verš

авадхӯта-вача рутв
пӯрвеш на са пӯрва-джа
сарва-сага-винирмукта
сама-читто бабхӯва ха
avadhūta-vacaḥ śrutvā
pūrveṣāṁ naḥ sa pūrva-jaḥ
sarva-saṅga-vinirmuktaḥ
sama-citto babhūva ha

Пословный перевод

Synonyma

авадхӯтабрахмана-авадхуты; вача — слова; рутв — услышав; пӯрвешм — предков; на — наших; са — он; пӯрва-джа — прародитель; сарва — всей; сага — от привязанности; винирмукта — избавившись; сама-читта — с сознанием, находящимся на духовном уровне и потому одинаково спокойным в любой ситуации; бабхӯва — он стал; ха — несомненно.

avadhūtaavadhūty brāhmaṇy; vacaḥ — slova; śrutvā — poté, co vyslechl; pūrveṣām — předků; naḥ — našich; saḥ — on; pūrvajaḥ — jenž byl sám předkem; sarva — od veškeré; saṅga — připoutanosti; vinirmuktaḥ — osvobozený; sama-cittaḥ — s vĕdomím na duchovní úrovni, a proto všude vyrovnaný; babhūva — stal se; ha — jistĕ.

Перевод

Překlad

Дорогой Уддхава, слушая речи авадхуты, святой царь Яду, прародитель наших предков, избавился от всех материальных привязанностей, и так его ум пришел в уравновешенное состояние, закрепившись на духовном уровне.

Ó Uddhavo, když svatý král Yadu, který je předkem našich vlastních předků, vyslechl avadhūtova slova, osvobodil se od veškeré připoutanosti ke hmotĕ, a tak se jeho mysl ustálila na duchovní úrovni.

Комментарий

Význam

В династии, начавшейся с царя Яду, было множество великих правителей, которым удалось постичь свою духовную природу, и потому Господь прославляет сейчас Свой род, Яду-вамшу. Царь Яду обрел просветление, общаясь с Даттатреей, представшим перед ним в облике брахмана-авадхуты. Даттатрея научил царя, как, наблюдая за мирозданием, человек может стать отрешенным и закрепить свое сознание на духовном уровне.

Zde Pán chválí svou vlastní dynastii zvanou Yadu-vaṁśa, protože se v ní zjevilo mnoho velkých seberealizovaných králů. Krále Yadua osvítil Dattātreya v podobĕ avadhūty brāhmaṇy, který ho naučil, jak jednoduše pozorováním Božího stvoření upevnit vĕdomí na duchovní úrovni odpoutanosti.

Так заканчивается комментарий смиренных слуг Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады к девятой главе Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Отрешенность от всего материального».

Takto končí výklady pokorných služebníků Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy k deváté kapitole jedenáctého zpĕvu Śrīmad-Bhāgavatamu nazvané „Odpoutanost ode všeho hmotného“.