Skip to main content

ТЕКСТ 21

Sloka 21

Текст

Verš

вир майсдйамно
лока-калпа-викалпака
пачатвйа виешйа
калпате бхуванаи саха
virāṇ mayāsādyamāno
loka-kalpa-vikalpakaḥ
pañcatvāya viśeṣāya
kalpate bhuvanaiḥ saha

Пословный перевод

Synonyma

вир — вселенская форма; май — Мной; сдйамна — пронизанная; лока — планет; калпа — повторяющегося сотворения, поддержания и уничтожения; викалпака — являющая многообразие; пачатвйа — начальное проявление материального творения из пяти элементов; виешйа — в разнообразии; калпате — способная проявить; бхуванаи — разными планетами; саха — обладающая.

virāṭ — vesmírná podoba; mayā — Mnou; āsādyamānaḥ — prostoupená; loka — planet; kalpa — opakovaného stvoření, udržování a zničení; vikalpakaḥ — projevující rozmanitost; pañcatvāya — elementární projev stvoření z pĕti prvků; viśeṣāya — v různých druzích; kalpate — schopná projevit; bhuvanaiḥ — různými planetami; saha — s.

Перевод

Překlad

Я — основа вселенской формы, которая демонстрирует бесконечное разнообразие посредством повторяющихся циклов творения, поддержания и разрушения планетных систем. Изначально содержащая в себе все планеты в их непроявленном состоянии, Моя вселенская форма разворачивает все многообразие материальных творений, по-разному сочетая пять элементов.

Já jsem základem vesmírné podoby, která projevuje nekonečnou rozmanitost prostřednictvím opakovaného stvoření, udržování a zničení planetárních systémů. Má vesmírná podoba původnĕ obsahuje všechny planety v neprojeveném stavu, a pak projevuje pestrou škálu stvořené existence tím, že zařizuje uspořádané spojování pĕti prvků.

Комментарий

Význam

Как пишет Шрила Шридхара Свами, слово май в этом стихе указывает на Господа в Его форме вечного времени.

Podle Śrīly Śrīdhara Svāmīho slovo mayā označuje Pána v Jeho podobĕ vĕčného času.