Skip to main content

ТЕКСТ 7

Sloka 7

Текст

Verš

ванйаи чару-пуроаир
нирвапет кла-чодитн
на ту раутена паун
м йаджета ванрамӣ
vanyaiś caru-puroḍāśair
nirvapet kāla-coditān
na tu śrautena paśunā
māṁ yajeta vanāśramī

Пословный перевод

Synonyma

ванйаи — собранных в лесу; чару — подношения из риса, ячменя и дала; пуроаи — и ритуальные лепешки из дикого риса; нирвапет — он должен предлагать; кла-чодитн — жертвоприношения, проводимые в определенное время года (например, аграяна, подношение первых фруктов после сезона дождей); на — никогда; ту — поистине; раутена — упомянутым в Ведах; паун — жертвоприношением животных; мм — Мне; йаджета — имеет право поклоняться; вана-рамӣ — тот, кто удалился в лес, став ванапрастхой.

vanyaiḥ — získanými v lese; caru — s obĕtinami v podobĕ rýže, ječmene a dālu; puroḍāśaiḥ — a obĕtními koláčky vyrobenými z divoké rýže; nirvapet — mĕl by provádĕt; kāla-coditān — obřadní obĕti, jako je například āgrayaṇa, konané v závislosti na ročních obdobích (āgrayaṇa znamená obĕtování prvních plodů, které se urodí po období dešťů); na — nikdy; tu — vskutku; śrautena — uvedenými ve Védách; paśunā — zvířecími obĕťmi; mām — Mĕ; yajeta — může uctívat; vana-āśramī — ten, kdo odešel do lesa, když přijal stav vānaprasthy.

Перевод

Překlad

Тот, кто стал ванапрастхой, должен проводить жертвоприношения, соответствующие временам года, поднося на огонь чару и ритуальные лепешки из риса и других зерен, собранных в лесу. Однако ванапрастха никогда не должен проводить для Меня жертвоприношения животных — даже те жертвоприношения, которые упоминаются в Ведах.

Ten, kdo přijal stav vānaprasthy, by mĕl provádĕt obĕti odpovídající daným ročním obdobím s obĕtinami jako caru a obĕtní koláčky vyrobené z rýže a jiných obilovin, které najde v lese. Nikdy Mi ale nesmí nabízet zvířecí obĕti; ani ty, které jsou uvedené ve Védách.

Комментарий

Význam

Тот, кто стал ванапрастхой, никогда не должен приносить в жертву животных или есть мясо.

Ten, kdo vstoupil do stavu vānaprasthy, by nikdy nemĕl provádĕt zvířecí obĕti ani jíst maso.