Skip to main content

ТЕКСТ 17

Sloka 17

Текст

Verš

бхо бхо сад нишанасе уданванн
алабдха-нидро ’дхигата-праджгара
ким в мукундпахттма-лчхана
прпт да тва ча гато дуратйайм
bho bhoḥ sadā niṣṭanase udanvann
alabdha-nidro ’dhigata-prajāgaraḥ
kim vā mukundāpahṛtātma-lāñchanaḥ
prāptāṁ daśāṁ tvaṁ ca gato duratyayām

Пословный перевод

Synonyma

бхо — дорогой; бхо — дорогой; сад — всегда; нишанасе — ты производишь громкий звук; уданван — о океан; алабдха — не обретая; нидра — сон; адхигата — испытывая; праджгара — бессонницу; ким в — или, возможно; мукунда — Кришной; апахта — унесены; тма — личные; лчхана — знаки; прптм — обретенного (нами); дам — состояния; твам — ты; ча — также; гата — достиг; дуратйайм — от которого невозможно освободиться.

bhoḥ — drahý; bhoḥ — drahý; sadā — neustále; niṣṭanase — vydáváš hlasitý zvuk; udanvan — ó oceáne; alabdha — nezískáváš; nidraḥ — spánek; adhigata — zažívající; prajāgaraḥ — nespavost; kim — nebo snad; mukunda — Kṛṣṇou; apahṛta — odňaté; ātma — osobní; lāñchanaḥ — znaky; prāptām — získané (námi); daśām — postavení; tvam — ty; ca — také; gataḥ — dosáhl jsi; duratyayām — z nĕhož nelze být osvobozen.

Перевод

Překlad

Дорогой океан, ты не спишь по ночам и все время грохочешь и ревешь. Тебя мучит бессонница? Или же Мукунда забрал у тебя, как и у нас, твои отличительные знаки и ты потерял надежду вернуть их?

Drahý oceáne, neustále hučíš a v noci nespíš. Trpíš nespavostí? Nebo ti, tak jako nám, Mukunda odňal tvé znaky a ty nemáš nadĕji je získat zpĕt?

Комментарий

Význam

Шрила Шридхара Свами утверждает, что здесь царицы Господа Кришны принимают океан, окружающий Двараку, за Молочный океан, из которого некогда появились богиня Лакшми и камень Каустубха. Господь Вишну взял их Себе (апахта), и теперь они пребывают на Его груди. Царицы полагают, что океан хочет увидеть на груди Господа символ Лакшми и камень Каустубха. Они сочувствуют океану и говорят, что тоже хотят увидеть эти знаки. Однако еще больше царицы хотят увидеть на груди Господа следы порошка кункумы, которую Он «собрал» с их грудей, когда они в последний раз обнимали Его.

Śrīla Śrīdhara Svāmī uvádí, že královny Pána Kṛṣṇy zde mylnĕ zamĕňují moře obklopující Dvāraku s nebeským oceánem mléka, z nĕhož před dávnými časy vzešly Lakṣmī a drahokam Kaustubha. Tyto vzal (apahṛta) Pán Viṣṇu a nyní sídlí na Jeho hrudi. Královny se domnívají, že oceán touží opĕt vidĕt znak Lakṣmīina sídla a drahokam Kaustubha na Pánovĕ hrudi, a vyjadřují svou sympatii slovy, že tyto znaky chtĕjí vidĕt také. Královny však touží ještĕ více vidĕt stopy kuṅkumy na Pánovĕ hrudi, které si „vzal“ z jejich ňader, když Ho naposledy objímaly.