Skip to main content

ТЕКСТ 27

Sloka 27

Текст

Verš

этад-артхо хи локе ’сминн
аватро май кта
вадхй ме дхарма-дхваджинас
те хи птакино ’дхик
etad-artho hi loke ’sminn
avatāro mayā kṛtaḥ
vadhyā me dharma-dhvajinas
te hi pātakino ’dhikāḥ

Пословный перевод

Synonyma

этат — для этой; артха — цели; хи — несомненно; локе — в мир; асмин — этот; аватра — нисшествие; май — Мной; кта — совершено; вадхй — должны быть убиты; ме — Мной; дхарма-дхваджина — те, кто выдает себя за религиозного человека; те — они; хи — несомненно; птакина — греховные; адхик — самые.

etat — za tímto; arthaḥ — účelem; hi — vskutku; loke — do toho svĕta; asmin — toto; avatāraḥ — sestoupení; mayā — Mnou; kṛtaḥ — učinĕno; vadhyāḥ — být zabiti; me — Mnou; dharma-dhvajinaḥ — ti, kdo vystupují jako zbožní; te — ti; hi — vskutku; pātakinaḥ — hříšníci; adhikāḥ — nejvĕtší.

Перевод

Překlad

Я пришел в этот мир как раз для того, чтобы убивать таких лицемеров, которые выдают себя за поборников религии. Поистине, они — самые отъявленные негодяи и грешники.

Samotný účel Mého sestoupení do tohoto svĕta je zabít takové pokrytce, kteří předstírají zbožnost. To jsou vskutku ti nejhříšnĕjší darebáci.

Комментарий

Význam

Господь Баларама вовсе не собирался спускать Ромахаршане его оскорбление. Господь нисшел на Землю только для того, чтобы уничтожать тех, кто строит из себя поборников религии, но при этом даже не выказывает уважения Верховной Личности Бога.

Pán Balarāma nebyl připraven přehlédnout Romaharṣaṇův přestupek. Pán sestoupil zvláštĕ proto, aby odstranil ty, kdo se prohlašují za velké náboženské vůdce, ale Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, neprojevují ani úctu.