Skip to main content

ТЕКСТ 43

Sloka 43

Текст

Verš

нанда сва-путрам дйа
претйгатам удра-дхӣ
мӯрдхнй упгхрйа парам
муда лебхе курӯдваха
nandaḥ sva-putram ādāya
pretyāgatam udāra-dhīḥ
mūrdhny upāghrāya paramāṁ
mudaṁ lebhe kurūdvaha

Пословный перевод

Synonyma

нанда — Махараджа Нанда; сва-путрам дйа — взяв своего сына (Кришну); претйа-гатам — Кришну, вернувшегося из царства смерти (никто и представить себе не мог, что ребенок может спастись от такой опасности); удра-дхӣ — великодушный и простосердечный; мӯрдхни — на голове (Кришны); упгхрйа — вдохнув аромат, как принято; парамм — высочайшее; мудам — блаженство; лебхе — обрел; куру-удваха — о Махараджа Парикшит.

nandaḥ — Mahārāja Nanda; sva-putram ādāya — vzal svého syna Kṛṣṇu na klín; pretya-āgatam — jako kdyby se Kṛṣṇa vrátil z náručí smrti (nikdo si nedovedl ani představit, že by dítě mohlo z takového nebezpečí vyváznout živé); udāra-dhīḥ — jelikož byl vždy velkomyslný a prostý; mūrdhni — ke Kṛṣṇově hlavě; upāghrāya — přičichávající, jak bylo zvykem; paramām — nejvyššího; mudam — klidu; lebhe — dosáhl; kuru-udvaha — ó Mahārāji Parīkṣite.

Перевод

Překlad

О лучший из Куру [Махараджа Парикшит], Махараджа Нанда был очень великодушным и простосердечным человеком. Он сразу взял Кришну на руки так, словно Кришна вернулся с того света. Согласно обычаю, Махараджа Нанда понюхал голову сына и в этот миг испытал трансцендентное блаженство.

Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z Kuruovců, Nanda Mahārāja byl nesmírně velkomyslný a prostý. Ihned si svého syna Kṛṣṇu posadil na klín, jako kdyby se mu vrátil z náručí smrti, a když, jak bylo zvykem, přičichával k Jeho hlavě, nepochybně zažíval transcendentální blaženost.

Комментарий

Význam

Махараджа Нанда не мог понять, как обитатели его дома пустили в него Путану, и не представлял себе всей серьезности ситуации. Он не понимал, что Кришна хотел убить Путану и что это были Его игры, разворачиваемые йогамайей. Махараджа Нанда просто подумал, что кто-то вошел в его дом и учинил беспорядки. В этом проявлялось простосердечие Махараджи Нанды.

Nanda Mahārāja nechápal, jak mohli obyvatelé jeho domu dovolit Pūtaně, aby do něho vstoupila, a nedovedl si ani představit vážnost celé situace. Nevěděl, že Kṛṣṇa chtěl Pūtanu zabít a že se Jeho zábavy odehrávaly díky působení yogamāyi. Nanda Mahārāja si jednoduše myslel, že někdo vešel do jeho domu a nadělal tam spoušť. Tak prosté bylo jeho uvažování.