Skip to main content

ТЕКСТ 24

Sloka 24

Текст

Verš

дишй сасра-чакре ’смин
вартамна пунар-бхава
упалабдхо бхавн адйа
дурлабха прийа-даранам
diṣṭyā saṁsāra-cakre ’smin
vartamānaḥ punar-bhavaḥ
upalabdho bhavān adya
durlabhaṁ priya-darśanam

Пословный перевод

Synonyma

дишй — великой удачей; сасра-чакре асмин — в этом мире, где чередуются рождение и смерть; вартамна — находящийся; пуна-бхава — обретший новое рождение (благодаря встрече с тобой); упалабдха — обретен; бхавн — ты, господин; адйа — сегодня; дурлабхам — невозможная; прийа-даранам — встреча с моим дорогим другом и братом.

diṣṭyā — i to je štěstí; saṁsāra-cakre asmin — v tomto světě zrození a smrti; vartamānaḥ — i když jsem byl; punaḥ-bhavaḥ — mé setkání s tebou je jako nové zrození; upalabdhaḥ — získané mnou; bhavān — ty; adya — dnes; durlabham — ačkoliv to bylo nemožné; priya-darśanam — vidět tě znovu, můj milovaný příteli a bratře.

Перевод

Překlad

И то, что я сейчас вижу тебя, — тоже великое счастье. Получив эту возможность, я словно заново родился. В материальном мире очень редко удается встретить близких друзей и любимых родственников.

“I to, že tě nyní vidím, je štěstí. Při této příležitosti se cítím jako znovuzrozený. I přesto, že člověk žije v tomto hmotném světě, je velice těžké se setkávat s důvěrnými přáteli a drahými příbuznými.”

Комментарий

Význam

Заточенный Камсой в темницу, Васудева много лет не имел возможности повидаться с Махараджей Нандой, хотя и находился в Матхуре. И когда они наконец встретились, Васудева как будто родился заново.

Vasudeva seděl na Kaṁsův rozkaz ve vězení, a proto neviděl Nandu Mahārāje mnoho let, ačkoliv žil stále v Mathuře. Když se tedy znovu setkali, Vasudevovi to připadalo jako znovuzrození.