Skip to main content

ТЕКСТ 9

Sloka 9

Текст

Verš

дхарма-вйатикрамо хй асйа
самджасйа дхрува бхавет
йатрдхарма самуттишхен
на стхейа татра кархичит
dharma-vyatikramo hy asya
samājasya dhruvaṁ bhavet
yatrādharmaḥ samuttiṣṭhen
na stheyaṁ tatra karhicit

Пословный перевод

Synonyma

дхарма — заповедей религии; вйатикрама — нарушение; хи — несомненно; асйа — этим; самджасйа — собранием; дхрувам — конечно; бхавет — должно; йатра — где; адхарма — безбожие; самуттишхет — процветает; на стхейам — не следует оставаться; татра — там; кархичит — ни на мгновение.

dharma — náboženských zásad; vyatikramaḥ — porušení; hi — zajisté; asya — touto; samājasya — společností; dhruvam — jistĕ; bhavet — musí být; yatra — kde; adharmaḥ — bezbožnost; samuttiṣṭhet — se plnĕ projevila; na stheyam — človĕk by nemĕl zůstat; tatra — tam; karhicit — po jakoukoliv dobu.

Перевод

Překlad

В этом собрании, без сомнения, нарушены заповеди религии. А в том месте, где процветает безбожие, нельзя оставаться ни на мгновение.

Toto shromáždĕní zajisté porušilo náboženské zásady. Nikdo by nemĕl ani na okamžik zůstávat na místĕ, kde vzkvétá bezbožnost.