Skip to main content

ТЕКСТ 25

Sloka 25

Текст

Verš

бхрту саманутаптасйа
кшнта-рош ча девакӣ
вйасджад васудева ча
прахасйа там увча ха
bhrātuḥ samanutaptasya
kṣānta-roṣā ca devakī
vyasṛjad vasudevaś ca
prahasya tam uvāca ha

Пословный перевод

Synonyma

бхрту — своего брата (Камсы); саманутаптасйа — раскаявшегося; кшнта-рош — избавившаяся от гнева; ча — и; девакӣ — Деваки, мать Кришны; вйасджат — отбросил; васудева ча — и Васудева; прахасйа — улыбнувшись; там — ему (Камсе); увча — сказал; ха — в прошлом.

bhrātuḥ — vůči svému bratru Kaṁsovi; samanutaptasya — díky jeho lítosti; kṣānta-roṣā — opustil ji hněv; ca — také; devakī — Kṛṣṇova matka, Devakī; vyasṛjat — upustil od; vasudevaḥ ca — Vasudeva také; prahasya — usmívající se; tam — Kaṁsovi; uvāca — řekl; ha — v minulosti.

Перевод

Překlad

Когда Деваки увидела, что ее брат, объясняя все происшедшее волей провидения, тем не менее искренне раскаивается, она перестала гневаться на него. Гнев Васудевы тоже прошел. Улыбаясь, он сказал Камсе такие слова.

Když Devakī viděla, že její bratr se při vysvětlování událostí předurčených osudem skutečně kaje, opustil ji všechen hněv. I Vasudeva se přestal hněvat a s úsměvem Kaṁsovi řekl:

Комментарий

Význam

И Деваки, и Васудева были очень возвышенными личностями и потому согласились с Камсой, что все происходит по воле провидения. Согласно предсказанию, Камсу должен был убить восьмой ребенок Деваки. Поэтому Васудева и Деваки видели за всеми этими событиями великий замысел Верховной Личности Бога. Господь в образе человеческого ребенка уже родился, и находился в безопасном месте под присмотром Яшоды. Стало быть, все шло по плану и Васудеве с Деваки незачем было продолжать обижаться на Камсу. Поэтому они согласились с его словами.

Devakī a Vasudeva byli oba vznešené osobnosti a přijali pravdu, kterou jim Kaṁsa předkládal-že vše je předem dáno osudem. Podle proroctví mělo Devakino osmé dítě Kaṁsu zabít. Vasudeva a Devakī tedy za všemi těmito událostmi viděli velký plán Nejvyšší Osobnosti Božství. Jelikož se Pán již narodil v podobě lidského dítěte a byl v bezpečí v péči Yaśody, vše probíhalo podle plánu a nebylo třeba, aby dále chovali vůči Kaṁsovi zášť. Proto přijali jeho slova.