Skip to main content

ТЕКСТ 5

Sloka 5

Текст

Verš

татра брахмаршайа сарве
деваршайа ча саттама
рджаршайа ча татрсан
драшу бхарата-пугавам
tatra brahmarṣayaḥ sarve
devarṣayaś ca sattama
rājarṣayaś ca tatrāsan
draṣṭuṁ bharata-puṅgavam

Пословный перевод

Synonyma

татра — там; брахма-шайариши среди брахманов; сарве — все; дева-шайариши среди полубогов; ча — и; саттама — находящиеся под влиянием гуны благости; рджа-шайариши среди царей; ча — и; татра — в том месте; сан — присутствовали; драшум — только чтобы увидеть; бхарата — из потомков царя Бхараты; пугавам — главного.

tatra — tam; brahma-ṛṣayaḥṛṣiové mezi brāhmaṇy; sarve — všichni; deva-ṛṣayaḥṛṣiové mezi polobohy; ca — a; sattama — nacházející se v kvalitě dobra; rāja-ṛṣayaḥṛṣiové mezi králi; ca — a; tatra — na tom místě; āsan — byli přítomní; draṣṭum — aby viděli; bharata — potomci krále Bharaty; puṅgavam — hlavní z nich.

Перевод

Překlad

Чтобы увидеть главу потомков Бхараты [Бхишму], там собрались все великие души вселенной — риши среди полубогов, брахманы и цари, — все, утвердившиеся в гуне благости.

Všechny velké duše ve vesmíru — ṛṣiové mezi polobohy, brāhmaṇy a králi, nacházející se všichni v kvalitě dobra — se shromáždily, aby viděly hlavního potomka krále Bharaty (Bhīṣmu).

Комментарий

Význam

Риши — это те, кто достиг совершенства на духовном пути. Этого может добиться каждый, будь то царь или нищий. Сам Бхишмадева тоже был одним из брахмарши и главой потомков царя Бхараты. Все риши находятся под влиянием гуны благости. Узнав о приближающейся смерти великого воина, все они собрались там.

Ṛṣiové jsou ti, kteří dosáhli dokonalosti na duchovní cestě. Toho může dosáhnout každý, bez ohledu na to, zda je králem či potulným mnichem. Bhīṣmadeva byl sám také jedním z brahmaṛṣiů a byl hlavním potomkem krále Bharaty. Všichni ṛṣiové se nacházejí v kvalitě dobra. Shromáždili se u velkého válečníka, protože se dozvěděli o jeho blížící se smrti.