Skip to main content

ТЕКСТ 4

ВІРШ 4

Текст

Текст

дшв нипатита бхӯмау
дива чйутам ивмарам
праему пав бхӣшма
снуг саха чакри
др̣шт̣ва̄ ніпатітам̇ бгӯмау
діваш́ чйутам іва̄марам
пран̣емух̣ па̄н̣д̣ава̄ бгішмам̇
са̄ну
ґа̄х̣ саха чакрін̣а̄

Пословный перевод

Послівний переклад

дшв — так видя; нипатитам — лежащего; бхӯмау — на земле; дива — с неба; чйутам — упавшему; ива — подобно; амарам — полубогу; праему — склонились; пав — сыны Панду; бхӣшмам — перед Бхишмой; са-ануг — вместе с младшими братьями; саха — а также вместе; чакри — с Господом (несущим диск).

др̣шт̣ва̄   —   так побачивши ; ніпатітам   —   що лежав ; бгӯмау   —   на землі ; дівах̣   —   з неба ; чйутам   —   той , що впав ; іва  —  наче; амарам  —  півбог; пран̣емух̣  —  схилилися; па̄н̣д̣ава̄х̣  —  сини Панду; бгішмам  —  перед Бгішмою; са-ануґа̄х̣  —   разом із молодшими братами; саха  —  і також з; чакрін̣а̄  —   Господом (що тримає диск).

Перевод

Переклад

Увидев, что он [Бхишма] лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь Пандавов Юдхиштхира, его младшие братья и Господь Кришна склонились перед ним.

Побачивши його [Бгішму], що лежав на землі, наче півбог, який упав з небес, цар Пандав Юдгіштгіра і з ним його молодші брати та Господь Крішна схилились у поклоні.

Комментарий

Коментар

Господь Кришна приходился Махарадже Юдхиштхире младшим двоюродным братом и, кроме того, Он был близким другом Арджуны. Но всем членам семьи Пандавов было известно, что Господь Кришна — Верховная Личность Бога. А Господь, хотя и осознавал Свое превосходство, тем не менее всегда соблюдал обычаи, принятые среди людей. Поэтому и Он, как один из младших братьев царя Юдхиштхиры, склонился перед умирающим Бхишмадевой.

ПОЯСНЕННЯ: Господь Крішна був молодшим двоюрідним братом Юдгіштгірі, а також близьким другом Арджуни. Проте всі члени родини Пандав знали, що Господь Крішна    —     це Верховний Бог-Особа. Він, хоча й усвідомлював піднесеність Свого становища, завжди, проте, шанував звичаї людей. Тому Він, як один з молодших братів царя Юдгіштгіри, теж шанобливо поклонився Бгішмадеві.