Skip to main content

ТЕКСТ 3

Sloka 3

Текст

Verš

бхагавн апи випрарше
ратхена са-дханаджайа
са таир вйарочата нпа
кувера ива гухьякаи
bhagavān api viprarṣe
rathena sa-dhanañjayaḥ
sa tair vyarocata nṛpaḥ
kuvera iva guhyakaiḥ

Пословный перевод

Synonyma

бхагавн — Личность Бога (Шри Кришна); апи — тоже; випра- ше — о мудрец среди брахманов; ратхена — на колеснице; са- дханаджайа — с Дхананджаей (Арджуной); са — Он; таи — с ними; вйарочата — имел очень аристократичный вид; нпа — царь (Юдхиштхира); кувера — Кувера, хранитель сокровищ полубогов; ива — подобно; гухьякаи — спутники Куверы, гухьяки.

bhagavān — Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa); api — také; vipra-ṛṣe — ó mudrci mezi brāhmaṇy; rathena — na voze; sa-dhanañjayaḥ — s Dhanañjayou (Arjunou); saḥ — On; taiḥ — jimi; vyarocata — vypadal velice aristokraticky; nṛpaḥ — král (Yudhiṣṭhira); kuvera — Kuvera, pokladník polobohů; iva — jako; guhyakaiḥ — společníci nazývaní Guhyakové.

Перевод

Překlad

О мудрец среди брахманов, Господь Шри Кришна, Личность Бога, взойдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдхиштхира выглядел очень величественно, подобно Кувере, окруженному своими спутниками [гухьяками].

Ó mudrci mezi brāhmaṇy, následoval je také Pán Śrī Kṛṣṇa, Osobnost Božství, sedící na voze s Arjunou. Král Yudhiṣṭhira proto vypadal velice aristokraticky — jako Kuvera obklopený svými společníky (Guhyaky).

Комментарий

Význam

Господь Шри Кришна хотел, чтобы Пандавы предстали перед Бхишмадевой во всем великолепии, и тот в преддверии смерти мог порадоваться их счастью. Кувера — самый богатый из полубогов, и царь Юдхиштхира был подобен ему (Кувере), потому что процессия с участием Шри Кришны вполне соответствовала царскому сану Юдхиштхиры.

Pán Śrī Kṛṣṇa chtěl, aby Pāṇḍuovci předstoupili před Bhīṣmadeva v co největším aristokratickém lesku, aby se ještě před smrtí mohl potěšit pohledem na jejich štěstí. Kuvera je nejbohatší ze všech polobohů a král Yudhiṣṭhira v této situaci vypadal jako on (Kuvera), protože procesí společně se Śrī Kṛṣṇou plně odpovídalo majestátu krále Yudhiṣṭhira.