Skip to main content

ТЕКСТ 6

ВІРШ 6

Текст

Текст

йджайитввамедхаис та
трибхир уттама-калпакаи
тад-йаа пвана дикшу
ата-манйор ивтанот
йаджайітвашвамедгаіс там
трібгір уттама-калпакаіх
тад-йашах паванам дікшу
шата-манйор іватанот

Пословный перевод

Послівний переклад

йджайитв — совершив; авамедхаийаджа, в которой в жертву приносится конь; там — его (царя Юдхиштхиры); трибхи — три; уттама — наилучших; калпакаи — при наличии необходимых компонентов и проведенных квалифицированными жрецами; тат — те; йаа — слава; пванам — добродетельного; дикшу — все стороны света; ата-манйо — Индра, совершивший сто таких жертвоприношений; ива — подобно; атанот — распространилась.

йа̄джайітва̄   —   виконавши  ; аш́вамедгаіх̣   —   яґ’ями, в яких приносять у жертву коня; там  —  його (царя Юдгіштгіру); трібгіх̣  —  трьома; уттама  —  прекрасними; калпакаіх̣  —  забезпеченими всіма потрібними складниками і які виконали гідні священнослужителі; тат  —  те; йаш́ах̣  —  слава; па̄ванам — чесна; дікшу — усіма сторонами світу; ш́ата-манйох̣—   Індра, що виконав сто таких жертвопринесень; іва  —  як; атанот  —  розійшлася.

Перевод

Переклад

Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру надлежащим образом провести три ашвамедха-ягьи [жертвоприношения коня], и добрая слава о нем разнеслась по всему свету, так что он стал так же знаменит, как Индра, совершивший сто таких жертвоприношений.

Господь Шрі Крішна спонукав Махараджу Юдгіштгіру влаштувати три ашвамедга-яґ’ї [жертвопринесення коня], і той досконало здійснив жертвопринесення. Завдяки цьому слава всечесного Махараджі Юдгіштгіри розійшлася всім світом, як слава Індри, який виконав колись сто таких жертвопринесень.

Комментарий

Коментар

Этот стих представляет собой нечто вроде вступления к описанию ашвамедха-ягий, совершенных Махараджей Юдхиштхирой. Примечательно, что Махараджа Юдхиштхира сравнивается с небесным царем. Небесный царь в тысячи и тысячи раз богаче Махараджи Юдхиштхиры, но слава Махараджи Юдхиштхиры была ничуть не меньше. Дело в том, что Махараджа Юдхиштхира был чистым преданным Господа, и лишь по Его милости, проведя всего три ягьи, достиг уровня царя небес, на чьем счету их сотни. В этом преимущество преданных Господа. Господь одинаково относится ко всем, но преданный Господа славится больше других, потому что он всегда связан с самым великим живым существом. Солнечный свет распространяется равномерно, но все же есть места, где все время темно. Причина не в солнце, а в способности воспринимать свет. Подобно этому, те, кто безраздельно предан Господу, получают полную меру Его милости, которую Он равномерно расточает всегда и повсюду.

ПОЯСНЕННЯ: Це свого роду вступ до опису ашвамедга- яґй, які виконав Махараджа Юдгіштгіра. Варто відзначити, що Махараджу Юдгіштгіру порівняно з царем райських планет. Цар небес перевершує Махараджу Юдгіштгіру багатством у тисячі й тисячі раз, проте Махараджа Юдгіштгіра не поступався йому славою. Річ у тому, що Махараджа Юдгіштгіра був чистий відданий Господа і Господь дарував йому таку ласку, лише тому цар Юдгіштгіра зрівнявся з царем райських планет, хоча виконав лише три яґ’ї, тоді як цар райських планет    —    сотні. Таке виключне становище відданого Господа. Господь однаково ставиться до всіх, але відданий Господа славетніший від усіх, тому що вся його діяльність завжди пов’язана з найвеличнішим. Сонце розливає своє проміння всюди однаково, проте все одно є місця, де завжди темінь. Справа тут не в сонці, а в здатності прийняти світло. Так само ті, хто неподільно відданий Господеві, дістають від Господньої милости повною мірою, хоча вона однаково розлита всюди.