Skip to main content

ТЕКСТ 28

Sloka 28

Текст

Verš

манйе тва̄м̇ ка̄лам ӣш́а̄нам
ана̄ди-нидханам̇ вибхум
самам̇ чарантам̇ сарватра
бхӯта̄на̄м̇ йан митхах̣ калих̣
manye tvāṁ kālam īśānam
anādi-nidhanaṁ vibhum
samaṁ carantaṁ sarvatra
bhūtānāṁ yan mithaḥ kaliḥ

Пословный перевод

Synonyma

манйе — я считаю; тва̄м — Тебя; ка̄лам — вечным временем; ӣш́а̄нам — Верховным Господом; ана̄ди-нидханам — без начала и конца; вибхум — всепроникающим; самам — милостивым ко всем; чарантам — раздавая; сарватра — повсюду; бхӯта̄на̄м — живых существ; йат митхах̣ — отношения; калих̣ — распри.

manye — míním; tvām — Ty; kālam — věčný čas; īśānam — Svrchovaný Pán; anādi-nidhanam — bez počátku a konce; vibhum — všepronikající; samam — milostivý ke všem stejně; carantam — rozdávající; sarvatra — všude; bhūtānām — živých bytostí; yat mithaḥ — stykem; kaliḥ — rozbroje.

Перевод

Překlad

О мой Господь, я знаю, что Ты — вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая Свою милость, Ты ни к кому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений.

Můj Pane, vím, že jsi věčný čas, nejvyšší, všeprostupující vládce, který nemá počátek ani konec. Svoji milost udílíš všem stejnou měrou; vzájemné spory živých bytostí vznikají jen z jejich společenských styků.

Комментарий

Význam

Кунтидеви знала, что Кришна не был ни ее племянником, ни рядовым членом рода ее отца. Она прекрасно сознавала, что Кришна — предвечный Господь, пребывающий в сердце каждого как Сверхдуша, Параматма. Аспект Параматмы иначе называют калой, то есть вечным временем. Вечное время является свидетелем всех наших поступков, хороших и дурных, и предопределяет их результаты. Бессмысленно утверждать, что нам неизвестно, за что и почему мы страдаем. Мы можем забыть о своих греховных поступках, из-за которых страдаем в настоящий момент, но нужно помнить, что Параматма — наш постоянный спутник, и Ей ведомо все: прошлое, настоящее и будущее. И поскольку этот аспект Господа Кришны — Параматма — предопределяет и действия, и их последствия, Он также является верховным повелителем. И травинка не шелохнется без Его дозволения. Живому существу дается столько свободы, сколько оно заслужило, но злоупотребление этой свободой является причиной его страданий. Преданные Господа правильно используют свою свободу, поэтому все они — хорошие сыновья Бога. Те же, кто неправильно пользуется своей свободой, подвергаются страданиям, предопределяемым вечным кала. Кала приносит обусловленной душе и счастье, и страдания. И то, и другое предначертано вечным временем. Как страдания приходят к нам не по нашей воле, так и удача может неожиданно свалиться нам на голову, потому что все это предопределено калой. Таким образом, мы не друзья и не враги Господу. Каждый страдает и наслаждается тем, что уготовано ему судьбой. Вступая в социальные отношения, живое существо само определяет свою судьбу. Здесь каждый хочет господствовать над материальной природой, и поэтому сам творит свою судьбу под присмотром Верховного Господа. Господь проникает всюду, и потому Ему известно о действиях каждого. И так как Господь не имеет ни начала, ни конца, Его называют также вечным временем, кала.

Kuntīdevī věděla, že Kṛṣṇa nebyl jejím synovcem ani žádným obyčejným rodinným členem ze strany jejího otce. Věděla dokonale, že Kṛṣṇa je původní Pán, který sídlí v srdci každého jako Nadduše neboli Paramātmā. Jiným jménem pro Pánův rys Paramātmā je kāla, věčný čas. Věčný čas je svědkem všech našich činů, dobrých i špatných, a zároveň přináší příslušné reakce. Nemá smysl naříkat, že nevíme proč a zač trpíme. Je možné, že jsme zapomněli na přečin, za který v současnosti trpíme, ale musíme mít vždy na paměti, že Paramātmā je náš stálý společník, který ví o všem v minulosti, současnosti i budoucnosti. A jelikož tento rys Pána Kṛṣṇy zvaný Paramātmā předurčuje všechny akce a reakce, je také nejvyšším vládcem. Bez Jeho svolení se ani stéblo trávy nepohne. Živé bytosti dostávají tolik svobody, kolik si zasluhují, a jestliže této svobody zneužívají, výsledkem je utrpení. Oddaní Pána, kteří nezneužívají svoji svobodu, jsou dobří synové Pána. Ostatní, kteří ji zneužívají, se dostávají řízením věčného času do nesnází. Kāla udílí podmíněným duším štěstí i neštěstí. To vše je předurčené věčným časem. Stejně jako nesnáze přicházejí bez pozvání, tak i štěstí k nám může nečekaně přijít, neboť to vše předurčuje kāla. Pro Pána tedy není nikdo přítel ani nepřítel. Každý trpí nebo užívá výsledky svého vlastního osudu. Osud si živé bytosti samy vytvářejí vzájemným stykem ve společnosti. V tomto světě chce každý vládnout hmotné přírodě, a proto každý si pod dohledem Svrchovaného Pána vytváří svůj vlastní osud. Pán je všepronikající a vidí proto činnosti všech. A jelikož nemá počátek ani konec, je známý také jako kāla, věčný čas.