Skip to main content

ТЕКСТ 35

ВІРШ 35

Текст

Текст

маина пртхрхаси трту
брахма-бандхум има джахи
йо ’св ангаса суптн
авадхӣн нии блакн
mainaṁ pārthārhasi trātuṁ
brahma-bandhum imaṁ jahi
yo ’sāv anāgasaḥ suptān
avadhīn niśi bālakān

Пословный перевод

Послівний переклад

м энам — никогда его; пртха — о Арджуна; архаси — следует; тртум — освобождать; брахма-бандхум — родственник брахмана; имам — его; джахи — убей; йа — он (который); асау — тех; ангаса — безупречных; суптн — во время сна; авадхӣт — убил; нии — ночью; блакн — юношей.

ма̄ енам   —   ніколи його; па̄ртга   —   Арджуно; архасі   —   не повинно ; тра̄тум   —   відпустити ; брахма - бандгум   —   родича брахмани; імам  —  його; джахі  —  вбий; йах̣  —  він (котрий); асау  —  тих; ана̄ґасах̣  —  неповинних; супта̄н  —  під час сну; авадгı̄т —  забив; ніш́і  —  вночі; ба̄лака̄н  —  хлопців.

Перевод

Переклад

Господь Шри Кришна сказал: О Арджуна, ты не должен проявлять милосердие и освобождать этого родственника брахмана [брахма-бандху], ибо он убил невинных юношей, когда они спали.

Господь Шрі Крішна сказав: Арджуно, ти не повинен являти ласку, не відпускай цього родича брахмани [брахма- бандгу]    —    він же забив уві сні неповинних хлопців.

Комментарий

Коментар

В этом стихе очень существенно слово брахма- бандху. Человека, которому довелось родиться в семье брахмана, но не обладающего качествами, необходимыми для того, чтобы называться брахманом, называют родственником брахмана, а не брахманом. Сын верховного судьи сам не обязательно является верховным судьей, но нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к сыну судьи, называя его родственником достопочтенного судьи. Как должность судьи не передается по наследству, так нельзя стать и брахманом по праву рождения, потому что для этого необходимо иметь брахманические качества. Вершить суд в верховном суде может только человек, обладающий соответствующей квалификацией. Аналогично этому, положения брахмана тоже можно достичь, только обладая соответствующей квалификацией. Шастры предписывают считать брахманом даже того, кто не является брахманом по происхождению, но обладает необходимыми качествами. И наоборот, если человек родился в семье брахмана, но лишен качеств брахмана, его нельзя считать брахманом. В лучшем случае его можно считать родственником брахмана. Господь Шри Кришна, высший авторитет во всех религиозных принципах, Ведах, Сам указал на эти различия, а в следующих шлоках Он намеревается объяснить и причину этого.

ПОЯСНЕННЯ: У цьому вірші важливе значення має слово брахма-бандгу. Якщо людині довелося з’явитися на світ у родині брахмани, але називатися брахманою сама вона не заслуговує, до неї звертаються не як до брахмани, а як до родича брахмани. Син судді не обов’язково сам є суддя, але немає нічого неправильного в тому, щоб при звертанні називати його родичем «пана судді». Людина не стає суддею з народження, і так само брахманою стають не через народження. Брахмана    —    це той, хто має брахманічні якості. Посаду судді має обіймати людина кваліфікована, аналогічно, стати брахманою можна тільки маючи потрібні якості. Шастри визначають, що, навіть якщо людина народилася і не в брахманській сім’ї, але має відповідні якості і заслуговує на це, її слід вважати за брахману. Так само якщо народжений в сім’ї брахмани не має брахманічних якостей, то й ставитись до нього слід як до не-брахмани, тобто, сказати точніше, як до родича брахмани. Господь Шрі Крішна, найвищий авторитет з усіх релігійних засад, що дані у Ведах, особисто вказав на ці відмінності. В дальших шлоках Він обґрунтує сказане.