Skip to main content

ТЕКСТ 33

ВІРШ 33

Текст

Текст

тата сдйа тарас
друа гаутамӣ-сутам
бабандхмарша-тмркша
пау раанай йатх
тата а̄са̄дйа тараса̄
да̄рун̣ам̇
ґаутамі-сутам
бабандга̄марша-та̄мра̄кшах̣
паш́ум̇ раш́анайа̄ йатга̄

Пословный перевод

Послівний переклад

тата — затем; сдйа — схватил; тарас — ловко; друам — опасного; гаутамӣ-сутам — сына Гаутами; бабандха — связал; амарша — гневно; тмра-акша — с глазами, красными как медь; паум — животное; раанай — веревками; йатх — как.

татах̣ — після того; а̄са̄дйа — схопив; тараса̄ — спритно; да̄рун̣ам   —   небезпечного; ґаутамі-сутам   —   сина Ґаутамі; бабандга  —  зв’язав; амарша  —  лютий; та̄мра-акшах̣  —  з очима, червоними, як мідь; паш́ум  —  звіра; раш́анайа̄  —  мотузкою; йатга̄  —  наче.

Перевод

Переклад

Арджуна, глаза которого были похожи на два красных медных шара и сверкали гневом, ловко схватил сына Гаутами и связал его веревками, как животное.

Очі Арджуни від гніву скидались на дві червоні мідяні кулі. Він спритно схопив сина Ґаутамі і зв’язав його мотузкою, наче тварину.

Комментарий

Коментар

Крипи, мать Ашваттхамы, родилась в семье Гаутамы. В этой шлоке подчеркивается, что Ашваттхама был схвачен и связан веревками, словно животное. По мнению Шридхары Свами, схватить этого брахмана, как животное, входило в обязанности (дхарму) Арджуны. Мнение Шридхары Свами подтверждают последующие слова Шри Кришны. Ашваттхама был родным сыном Дроначарьи и Крипи, но поскольку он опустился и находился на низшей ступени жизни, с ним нужно было обращаться не как с брахманом, а как с животным.

ПОЯСНЕННЯ: Мати Ашваттгами, Кріпі, була з роду Ґаутами. В цій шлоці важливим є те, що Ашваттгаму спіймано й зв’язано, наче якусь тварину. За Шрідгарою Свамі схопити цього сина брахмани, мов тварину, було обов’язком Арджуни, частиною його дгарми. Думку Шрідгари Свамі підпирають також подальші слова Шрі Крішни. Ашваттгама був законний син Дроначар’ї та Кріпі, але опустився на нижчий рівень життя, і тому з ним належало обходитися як з твариною, а не як з брахманою.