Skip to main content

ТЕКСТ 31

Sloka 31

Текст

Verš

дшвстра-теджас ту тайос
трӣл локн прадахан махат
дахйамн прадж сарв
свартакам амасата
dṛṣṭvāstra-tejas tu tayos
trīl lokān pradahan mahat
dahyamānāḥ prajāḥ sarvāḥ
sāṁvartakam amaṁsata

Пословный перевод

Synonyma

дшв — видя это; астра — оружие; теджа — жар; ту — но; тайо — обоих; трӣн — три; локн — планеты; прадахат — ослепляющее; махат — жестоко; дахйамн — обжигающее; прадж — население; сарв — все; свартакам — название огня, опустошающего вселенную во время уничтожения; амасата — подумали.

dṛṣṭvā — když viděli; astra — zbraň; tejaḥ — žár; tu — však; tayoḥ — obou; trīn — tří; lokān — světů; pradahat — planoucí; mahat — silně; dahyamānāḥ — spalující; prajāḥ — obyvatelé; sarvāḥ — všude; sāṁvartakam — název pustošícího ohně, který hoří v době zničení vesmíru; amaṁsata — začali si myslet.

Перевод

Překlad

Обитатели всех трех миров ощутили нестерпимый жар, возникший от излучения этих двух брахмастр. Все вспомнили огонь самвартака, который уничтожает вселенную.

Všechny obyvatele tří světů pálil žár obou zbraní, a každému to připomnělo oheň sāṁvartaka, který hoří v době zničení.

Комментарий

Význam

Высшие, средние и низшие планеты вселенной составляют три мира. Хотя брахмастра была применена на Земле, жар, возникший от соединения двух брахмастр, охватил всю вселенную, и обитатели всех планет ощутили этот чрезмерный жар и сразу вспомнили огонь самвартаку. Таким образом, вопреки мнению неразумных материалистов, во вселенной нет необитаемых планет.

“Tři světy” jsou vyšší, nižší a střední planety vesmíru. Brahmāstra byla sice vypuštěna na této Zemi, ale teplo ze střetu obou zbraní se rozšířilo po celém vesmíru. Všichni obyvatelé všech planet vesmíru cítili neúnosný žár a srovnávali to s žárem ohně sāṁvartaka. Žádná planeta proto není neobydlená, jak si méně inteligentní materialisté myslí.