Skip to main content

ТЕКСТ 3

Sloka 3

Текст

Verš

свйамбхува кай вттй
вартита те пара вайа
катха чедам удасркшӣ
кле прпте калеварам
svāyambhuva kayā vṛttyā
vartitaṁ te paraṁ vayaḥ
kathaṁ cedam udasrākṣīḥ
kāle prāpte kalevaram

Пословный перевод

Synonyma

свйамбхува — о сын Брахмы; кай — в каких условиях; вттй — занятиях; вартитам — проводил; те — ты; парам — после посвящения; вайа — жизнь; катхам — как; ча — и; идам — это; удасркшӣ — ты оставил; кле — в свой срок; прпте — обретя; калеварам — тело.

svāyambhuva — ó synu Brahmy; kayā — za jakých podmínek; vṛttyā — zaměstnání; vartitam — ztrávil čas; te — vy; param — po zasvěcení; vayaḥ — trvání života; katham — jak; ca — a; idam — toto; udasrākṣīḥ — opustil jsi; kāle — za určitou dobu; prāpte — poté, co jsi dosáhl; kalevaram — tělo.

Перевод

Překlad

О сын Брахмы, как протекала твоя жизнь после посвящения и как ты получил это тело, покинув прежнее, состарившееся в свой срок?

Ó synu Brahmy, jakým způsobem jsi žil po zasvěcení? Jak jsi obdržel toto tělo, poté co jsi po určité době opustil staré?

Комментарий

Význam

В предыдущей жизни Шри Нарада Муни был сыном обыкновенной служанки, поэтому очень важно знать, как он преобразился, обретя совершенное духовное тело, вечное, исполненное блаженства и знания. Чтобы удовлетворить всех, Шри Вьясадева попросил его рассказать об этом.

Ve svém předchozím životě byl Nārada Muni pouhým synem služebné. Jak se stalo, že se tak dokonale přemístil do duchovního těla, které má věčný život, blaženost a poznání, je tedy jistě důležitá otázka. Śrī Vyāsadeva si přál, aby světec odhalil tuto skutečnost pro uspokojení všech.