Skip to main content

ТЕКСТ 4

ВІРШ 4

Текст

Текст

тасйа путро мах-йогӣ
сама-д нирвикалпака
экнта-матир уннидро
гӯхо мӯха ивейате
тасйа путро маха̄-йоґі
сама-др̣н̇ нірвікалпаках̣
ека̄нта-матір уннідро

ґӯд̣го мӯд̣га івейате

Пословный перевод

Послівний переклад

тасйа — его; путра — сын; мах-йогӣ — великий преданный; сама-дк — уравновешенный; нирвикалпака — абсолютный монист; экнта-мати — утвердившийся в монизме, т.е. с умом, устремленным к единому; уннидра — преодолевший невежество; гӯха — не раскрывал себя; мӯха — недоразвитый; ива — подобно; ийате — выглядит как.

тасйа  —  його; путрах̣  —  син; маха̄-йоґі  —  великий відданий; сама-др̣к  —  врівноважений; нірвікалпаках̣  —  абсолютний моніст; ека̄нта-матіх̣  —  втверджений в монізмі, тобто з розумом, скерованим на єдине; уннідрах̣  —  піднявся над невіглаством; ґӯд̣гах̣  —  прихований; мӯд̣гах̣  —  недорозвинений; іва  —  наче; ійате  —  виглядає.

Перевод

Переклад

Его [Вьясадевы] сын был великим преданным, монистом, чей ум был уравновешен и всегда сосредоточен на едином. Он был трансцендентен к мирской деятельности, но не показывал этого и походил на невежественного человека.

Його [В’ясадеви] син був великий відданий, завжди врівноважений моніст, чий розум був зосереджений на єдинстві сущого. Він був трансцендентний до земної діяльности, але, не виявляючи себе, здавався невігласом.

Комментарий

Коментар

Шрила Шукадева Госвами был освобожденной душой, и поэтому всегда был настороже, боясь попасть в сети иллюзорной энергии. Эта бдительность очень хорошо объясняется в «Бхагавад-гите». Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития, который обусловленной душе кажется сном. Обусловленная душа не в состоянии представить себе истинной деятельности освобожденной души. Если обусловленная душа еще не пробудилась к духовной деятельности, то освобожденная душа уже занята ею. Аналогичным образом, деятельность обусловленной души освобожденной душе кажется сном. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении, но на самом деле их деятельность различна: внимание одной сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другой — на самоосознании. Обусловленная душа поглощена материей, а освобожденная совершенно безразлична к ней. Это безразличие объясняется следующим образом.

ПОЯСНЕННЯ: Шріла Шукадева Ґосвамі був звільнена душа і завше пильнував, щоб не пійматися в пастку ілюзорної енерґії. Цю пильність чудово роз’яснено в «Бгаґавад-ґіті». Душа звільнена й душа зумовлена діють по-різному. Звільнена душа не зупиняючись йде шляхом поступу і духовних здобутків, а зумовленій душі це здається трохи не сном: вона неспроможна збагнути істинної діяльности звільненої душі. Зумовлена душа ще не прокинулась для духовної діяльности, тоді як душа звільнена    —    пробуджена. Їй діяльність зумовленої душі теж видається маренням. Може здатися, що душі, зумовлені та звільнені, перебувають на одному рівні, але насправді діяльність їхня різна: пильнують і ті, і ті, проте перші цілковито віддалися чуттєвій втісі, а другі    —    самоусвідомленню. Душа зумовлена з головою занурена в матерію, тоді як звільнену душу матерія аж ніяк не цікавить. Відсутність такої зацікавлености пояснено далі.