Skip to main content

ТЕКСТ 17

Sloka 17

Текст

Verš

тасйаива вартамнасйа
пӯрвеш вттим анвахам
нтидӯре килчарйа
йад сӣт тан нибодха ме
tasyaivaṁ vartamānasya
pūrveṣāṁ vṛttim anvaham
nātidūre kilāścaryaṁ
yad āsīt tan nibodha me

Пословный перевод

Synonyma

тасйа — Махараджи Парикшита; эвам — таким образом; вартамнасйа — поглощенный мыслями; пӯрвешм — своих предков; вттим — о добрых делах; анвахам — день за днем; на — не; ати-дӯре — далеко; кила — несомненно; чарйам — поразительно; йат — то; сӣт — было; тат — что; нибодха — узнайте это; ме — от меня.

tasya — Mahārāje Parīkṣita; evam — takto; vartamānasya — neustále pohrouženého do takových myšlenek; pūrveṣām — na své předky; vṛttim — dobré zaměstnání; anvaham — den za dnem; na — ne; ati-dūre — daleko; kila — vskutku; āścaryam — udivující; yat — to; āsīt — bylo; tat — co; nibodha — vězte; me — ode mne.

Перевод

Překlad

Теперь я расскажу вам, что случилось в то время, когда Махараджа Парикшит проводил свои дни, слушая рассказы о добрых делах своих предков и был погружен в мысли о них.

Nyní slyšte, co se stalo, když Mahārāja Parīkṣit trávil své dny nasloucháním o dobrých činnostech svých předků a byl pohroužen do myšlenek na ně.