Skip to main content

ТЕКСТ 2

ВІРШ 2

Текст

Текст

окена ушйад-вадана-
хт-сароджо хата-прабха
вибху там эвнусмаран
накнот пратибхшитум
ш́окена ш́ушйад-вадана-
хр̣т-сароджо хата-прабгах̣
вібгум̇ там ева̄нусмаран
на̄ш́акнот пратібга̄шітум

Пословный перевод

Послівний переклад

окена — от горя; ушйат-вадана — пересыхание горла; хт- сароджа — лотосоподобное сердце; хата — утратил; прабха — сияние тела; вибхум — Всевышний; там — о Господе Кришне; эва — несомненно; анусмаран — думая; на — не мог; аакнот — быть способным; пратибхшитум — отвечать должным образом.

ш́окена—від горя; ш́ушйат-вадана—в роті пересохло; хр̣т- сароджах̣  —  подібне до лотосу серце; хата  —  втратив; прабгах̣  —  осяйність тіла; вібгум  —  Верховного; там  —  Господа Крішну; ева  —  певно; анусмаран  —  думаючи про себе; на  —   не міг; аш́акнот  —  спромогтися; пратібга̄шітум  —  відповісти як належить.

Перевод

Переклад

Рот Арджуны и подобное лотосу сердце пересохли от горя, поэтому его тело утратило свое сияние. И, вспоминая Верховного Господа, он едва мог вымолвить слово в ответ.

Горе зсушило вуста Арджуни і його лотосове серце, а його тіло втратило осяйність. Згадуючи Верховного Господа, він не на силі був вимовити і слова на відповідь.