Skip to main content

ТЕКСТ 44

Sloka 44

Текст

Verš

каччит прешхатаментха
хдайентма-бандхун
ӯнйо ’сми рахито нитйа
манйасе те ’нйатх на рук
kaccit preṣṭhatamenātha
hṛdayenātma-bandhunā
śūnyo ’smi rahito nityaṁ
manyase te ’nyathā na ruk

Пословный перевод

Synonyma

каччит — неужели; прешха-тамена — самому дорогому; атха — брат Арджуна; хдайена — самый близкий; тма-бандхун — твой друг Господь Кришна; ӯнйа — опустошенным; асми — я; рахита — потерял; нитйам — навсегда; манйасе — ты думаешь; те — твой; анйатх — иначе; на — никогда; рук — расстройство ума.

kaccit — zdali; preṣṭha-tamena — nejdražšího; atha — můj bratře Arjuno; hṛdayena — nejdůvěrnějšího; ātma-bandhunā — svého přítele Pána Kṛṣṇu; śūnyaḥ — prázdný; asmi — jsem; rahitaḥ — ztratil; nityam — navždy; manyase — myslíš; te — tvé; anyathā — jinak; na — nikdy; ruk — duševní krize.

Перевод

Překlad

Или ты чувствуешь себя опустошенным, потеряв самого близкого своего друга, Господа Кришну? О брат мой, Арджуна, мне не приходит в голову никакой иной причины твоего уныния.

Nebo je to tak, že se cítíš navěky prázdný, protože jsi snad ztratil svého nejdůvěrnějšího přítele, Pána Kṛṣṇu? Ó můj bratře Arjuno, nenapadá mne žádný jiný důvod tvojí nenadálé sklíčenosti.

Комментарий

Význam

Махараджа Юдхиштхира спрашивал о том, что творится в мире, предполагая, что Господь Кришна уже покинул его, и теперь, видя Арджуну в крайнем унынии, которое не могло иметь иной причины, он поделился с ним своими догадками. Поэтому, хотя он и не был уверен, что это случилось, помня о намеке Шри Нарады, он вынужден был напрямую спросить об этом Арджуну.

Za všemi otázkami Mahārāje Yudhiṣṭhira na světovou situaci se skrývalo tušení, že Pán Kṛṣṇa sešel z pohledu tohoto světa, a nyní král tuto domněnku vyslovil, neboť jinak nebylo možné, aby Arjuna byl tak hluboce sklíčený. Přestože tomu nechtěl uvěřit, nezbývalo mu, než se Arjuny na základě náznaků Śrī Nārady otevřeně zeptat.


Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четырнадцатой главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Уход Господа Кришны»
.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Odchod Pána Kṛṣṇy”.