Skip to main content

ТЕКСТ 51

ВІРШ 51

Текст

Текст

дхтаршра саха бхртр
гндхрй ча сва-бхрйай
дакшиена химавата
шӣм рама гата
дгр̣тара̄шт̣рах̣ саха бгра̄тра̄
ґа̄ндга̄рйа̄ ча сва-бга̄рйайа̄
дакшін̣ена хімавата
р̣шін̣а̄м а̄ш́рамам̇
ґатах̣

Пословный перевод

Послівний переклад

дхтаршра — Дхритараштра; саха — вместе с; бхртр — братом Видурой; гндхрй — и Гандхари; ча — и; сва-бхрйай — своей женой; дакшиена — к южным склонам; химавата — Гималаев; шӣмши; рамам — в прибежище; гата — он ушел.

дгр̣тара̄шт̣рах̣  —  Дгрітараштра; саха  —  разом з; бгра̄тра̄  —   своїм братом Відурою; ґа̄ндга̄рйа̄  —  а також Ґандгарі; ча  —  і; сва-бга̄рйайа̄  —  його дружиною; дакшін̣ена  —  південною частиною; хімаватах̣  —  Гімалаїв; р̣шін̣а̄м  —  ріші; а̄ш́рамам  —   оселі; ґатах̣  —  пішов.

Перевод

Переклад

О царь, твой дядя Дхритараштра, его брат Видура и жена Гандхари отправились к южным склонам Гималаев, где находятся обители великих мудрецов.

Царю, Твій дядько Дгрітараштра, його брат Відура та дружина Ґандгарі вдалися до південної частини Гімалаїв, де стоять оселі мудреців.

Комментарий

Коментар

Утешая скорбящего Махараджу Юдхиштхиру, Нарада вначале излагал ему философию, а затем рассказал о том, что будет делать его дядя в будущем, которое было открыто Нараде благодаря его дару предвидения. Он начал описывать это следующим образом.

Щоб розвіяти тугу Махараджі Юдгіштгіри, Нарада висвітлив події з філософського погляду, а далі став розповідати, що робитиме дядько Махараджі Юдгіштгіри у майбутньому, в яке Нарада мав силу прозирати. Отож він почав свій опис так.