Skip to main content

ТЕКСТ 34

Sloka 34

Текст

Verš

питарй упарате пау
сарвн на сухда иӯн
аракшат вйасаната
питвйау ква гатв ита
pitary uparate pāṇḍau
sarvān naḥ suhṛdaḥ śiśūn
arakṣatāṁ vyasanataḥ
pitṛvyau kva gatāv itaḥ

Пословный перевод

Synonyma

питари — после того как мой отец; упарате — умер; пау — Махараджа Панду; сарвн — все; на — мы; сухда — доброжелатели; иӯн — маленькие дети; аракшатм — защитил; вйасаната — от всех опасностей; питвйау — дядья; ква — куда; гатау — ушли; ита — отсюда.

pitari — poté, co můj otec; uparate — zemřel; pāṇḍau — Mahārāja Pāṇḍu; sarvān — všechny; naḥ — nás; suhṛdaḥ — příznivci; śiśūn — malé děti; arakṣatām — ochraňovali; vyasanataḥ — před veškerým nebezpečím; pitṛvyau — strýcové; kva — kam; gatau — odešli; itaḥ — odsud.

Перевод

Překlad

Когда погиб мой отец Панду, а мы были еще маленькими детьми, эти двое дядьев защищали нас от всевозможных напастей. Они всегда желали нам добра. Но куда же они ушли отсюда?

Když můj otec Pāṇḍu zemřel a my všichni jsme byli malí, tito dva strýcové nás chránili před všemi pohromami. Vždy nám přáli vše dobré. Běda, kam odsud odešli?