Skip to main content

ТЕКСТ 7

ВІРШ 7

Текст

Текст

мтур гарбха-гато вӣра
са тад бхгу-нандана
дадара пуруша качид
дахйамно ’стра-теджас
ма̄тур ґарбга-ґато вірах̣
са тада̄ бгр̣
ґу-нандана
дадарш́а пурушам̇ кан̃чід
дахйама̄но ’стра-теджаса̄

Пословный перевод

Послівний переклад

мту — матери; гарбха — утроба; гата — будучи помещенным туда; вӣра — великий герой; са — дитя Парикшит; тад — тогда; бхгу-нандана — о сын Бхригу; дадара — увидел; пурушам — Верховного Господа; качит — как еще кого-то; дахйамна — страдая от того, что его обжигал; астрабрахмастры; теджас — жар.

ма̄тух̣  —  матері; ґарбга  —  в лоні; ґатах̣  —  перебуваючи; вірах̣  —  великий воїн; сах̣  —  маленький Парікшіт; тада̄  —  тоді; бгр̣ґу-нандана  —  сину Бгріґу; дадарш́а  —  міг бачити; пурушам—Верховного Господа; кан̃чіт  —  наче хто інший; дахйама̄нах̣—страждав у вогні; астрабрахмастра; теджаса̄ —   жаром.

Перевод

Переклад

О сын Бхригу [Шаунака], когда младенец Парикшит, великий воин, находясь в утробе своей матери Уттары, страдал от невыносимого жара брахмастры [выпущенной Ашваттхамой], он увидел, как к нему приближается Верховный Господь.

Любий сину Бгріґу [Шаунака]! Коли маленького Парікшіта, в майбутньому великого воїна, у лоні його матері Уттари стала обпікати нестерпним жаром брахмастра Ашваттгами, він побачив Верховного Господа, що наближався до нього.

Комментарий

Коментар

Как правило, после смерти живое существо в течение семи месяцев находится в состоянии транса. Живому существу в соответствии с его действиями позволяется вместе с семенем отца войти в утробу матери, где в результате этого развивается тело, которого оно желало. В этом заключается закон рождения в определенных телах в соответствии с прошлыми действиями существа. Выйдя из транса, оно ощущает неудобства, связанные с заточением во чреве, хочет выйти оттуда и иногда, к счастью, молит о таком освобождении Господа. Когда Махараджа Парикшит находился во чреве матери, его поразила брахмастра, выпущенная Ашваттхамой, и он ощущал нестерпимый жар. Но поскольку он был преданным Господа, Господь сразу же появился во чреве его матери посредством Своей всемогущей энергии, и маленький Махараджа Парикшит увидел, что некто пришел спасти его. Даже в таком беспомощном состоянии маленький Парикшит выдержал нестерпимый жар, потому что по природе был великим воином. Поэтому здесь употребляется слово вӣра.

Звичайно після смерти істота на сім місяців входить у стан трансу. Відповідно до своїх дій вона отримує змогу увійти через батькове сім’я в лоно певної матері і розвиває тіло, якого прагнула. Так діє закон, за яким істота народжується в тілі, що відповідає її минулій діяльності. Пробудившись з того трансу, істота починає відчувати муки ув’язнення в тісняві материнського лона і тому прагне на волю; інколи, у щасливім випадку, вона молиться до Господа про звільнення. В Махараджу Парікшіта, коли той був у лоні матері, Ашваттгама випустив брахмастру, і Парікшіта став обпікати її нестерпний жар. Але Парікшіт був відданий Господа, і тому Господь через Свою всемогутню енерґію одразу Сам з’явився в лоні, і дитина побачила, що хтось прийшов врятувати її. Маленький Парікшіт, за вдачею великий воїн, навіть у такому безпорадному стані стійко зносив нестерпний жар. Саме тому у вірші вжите слово вı̄рах̣.