Skip to main content

рӣ Ӣопаниш̣ад

Śrī Īśopaniṣad

The knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa

The knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa

Обращение:
Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное Целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то что из Него исходит такое множество законченных частей.
Invocation:
The Personality of Godhead is perfect and complete, and because He is completely perfect, all emanations from Him, such as this phenomenal world, are perfectly equipped as complete wholes. Whatever is produced of the Complete Whole is also complete in itself. Because He is the Complete Whole, even though so many complete units emanate from Him, He remains the complete balance.
Мантра первая:
Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит.
Esimene Mantra:
Kõik elav ja elutu selles universumis kuulub Jumalale ja on Tema poolt juhitav. Seepärast peab igaüks võtma ainult seda hädavajalikku, mis on temale eraldatud nagu tema osa ja hoiduma ülejäänust, hästi teades, kellele kõik kuulub.
Мантра вторая:
Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет.
Teine Mantra:
Selliselt tegutsedes võib inimene loota sajaaastasele elule, kuna selline tegevus ei seo teda karma seadustega. Ja ei ole selles maailmas inimesele teist teed.
Мантра третья:
Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество.
Kolmas Mantra:
Hingetapja, kes ta ka ei oleks, satub vältimatult planeetidele, mida tuntakse uskmatute maailmana, kus valitseb pimedus ja rumalus.
Мантра четвертая:
Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В Своем совершенстве Он не знает Себе равных.
Neljas Mantra:
Kuigi Kõigekõrgem Jumal viibib igavesti oma asukohas, on Ta siiski võimeline liikuma kiiremini mõttest. Ta möödub vabalt kõikidest. Võimsad pooljumalad ei suuda Temale lähenedagi. Olles kogu aeg ühel kohal, juhib Ta neid, kes tekitavad tuuli ja valavad vihma. Oma suurepärasuses ületab Ta kõiki.
Мантра пятая:
Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего.
Viies Mantra:
Kõigekõrgem Jumal on ühtaegu liikuv ja liikumatu. Ta on mõõtmatult kaugel ja samal ajal ka väga lähedal. Ta viibib kõiges ja ikkagi on Ta väljaspool kõike.
Мантра шестая:
Тот, кто видит все связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа как на Его неотъемлемые частицы и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо.
Kuues Mantra:
Ainult see, kes näeb kõike ühenduses Kõrgeima Jumalaga olevat ja kes näeb kõike tema lahutamatu osana ja selles kõiges Kõrgeimat Jumalat, ei tunneta iial vihkamist mitte kellegi ja mitte millegi vastu.
Мантра седьмая:
Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?
Seitsmes Mantra:
See, kes näeb kõiki elusolendeid, kui Jumalaga kvaliteetselt ühtseid vaimseid osakesi, on saavutanud tõeliselt asjade loomuse tundmise. Mis võib teda rahutuks teha või segadusse viia?
Мантра восьмая:
Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, с незапамятных времен исполняющего желания каждого.
Kaheksas Mantra:
Selline inimene peab tõesti teadma kõigist suurimat, kes on kehatu, kõiketeadja, väljaspool etteheiteid, saasteta, puhas, riivamatu, enesega rahulduv filosoof, kes igivanast ajast alates täidab kõigi soovid.
Мантра девятая:
Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание.
Üheksas Mantra:
Need, kes on hõivatud mitteteadmiste tasandil, satuvad rumaluse pimedamaisse piirkondadesse. Kuid veel hullem saatus ootab neid, kes tegelevad nn. teadmise viljelemisega.
Мантра десятая:
Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества.
Kümnes Mantra:
Targad on seletanud, et teadmiste viljelemisega saavutatakse üks resultaat aga mitteteadmiste viljelemisega hoopis teine.
Мантра одиннадцатая:
Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания.
Üheteistkümnes Mantra:
Ainult see võib ületada korduva sünni ja surma mõju ja nautida surematuse täielikku õndsust, kes on võimeline ühteaegu mõistma mitteteadmise teed ja transtsendentaalse tarkuse teed.
Мантра двенадцатая:
Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества, но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному Абсолюту.
Kaheteistkümnes Mantra:
Kes pooljumalaid kummardab, satub rumaluse pimedatesse paikadesse. Veel süngem pimedus ootab aga neid, kes jumaldavad Absoluuti.
Мантра тринадцатая:
Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это.
Kolmeteistkümnes Mantra:
Häirimatud targad, kelle autoriteet ei kuulu kahtluse alla, on väga täpselt seletanud, öeldes, et Kõrgeima Põhjuse poole kummardades pälvime ühe resultaadi, kuid hoopis teise tulemuse saame, kummardades midagi, mis ei ole kõrgeim.
Мантра четырнадцатая:
Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания.
Neljateistkümnes Mantra:
Inimene peaks teadma täiuslikult Jumala Kõrgemat Isiksust ja Tema transtsendentaalset nime, nagu ka seda ajutist materiaalset teost tema surelike pooljumalatega, inimestega ja loomadega. Saavutades need teadmised ületab inimene surma ja efemeerse kosmilise avalduse ning naudib igaveses Jumala kuningriigis igavest elu, täis õndsust ja teadmisi.
Мантра пятнадцатая:
О мой Господь, поддерживающий все живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному.
Viieteistkümnes Mantra:
O, mu Jumal, kõige elava alalhoidja, Sinu pale on kaetud minu eest silmipimestava hiilgusega. Palun Sind, eemalda see kate ja ilmu ise Oma puhta pühendunu ette.
Мантра шестнадцатая:
О мой Господь, о изначальный философ, хранитель вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества! Пожалуйста, удали сияние Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты — вечная Верховная Личность Бога, подобная солнцу, как и я.
Kuueteistkümnes Mantra:
O, mu Jumal, o Algupärane filosoof, see kellel püsib kogu universum, o, Igavene seadmus, kõigi puhaste andunute siht, inimkonna esiisade Soosija; palun Sind, eemalda oma kiirte sära, et ma saaksin näha täielikult Sinu õndsat kuju. Kõrgem Jumal Isiksus, Sa oled igavene, sarnane Päikesele nagu minagi.
Мантра семнадцатая:
Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, поскольку все в конечном счете предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя.
Seitsmeteistkümnes Mantra:
Las see kõdunev keha põleb tuhaks, las eluõhk seguneb kogu ülejäänud õhuga. O, mu Jumal nüüd palun sind, tuleta meelde kõik mu ohvrid ja kuna Sina oled see, kellele on kõik ohvrid määratud, palun Sind, meenuta, mida ma olen Sinu heaks teinud.
Мантра восемнадцатая:
О мой Господь, всесильный, как огонь, о всемогущий, я снова и снова склоняюсь перед Тобой, припадая к Твоим лотосным стопам. О мой Господь, веди меня верным путем, чтобы я смог достичь Тебя, и, поскольку Ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от всех последствий моих грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед.
Kaheksateistkümnes mantra:
O, mu Jumal, kõikvõimas nagu tuli, nüüd pöördun Sinu poole kõigi austusavaldustega ja langen Su jalgade ette maha, oo mu Jumal, palun Sind, vii mind õigele teele, et võiksin jõuda Sinuni. Ja nii nagu Sa tead kõike, mida ma tegin minevikus, vabasta mind palun armulikult minu möödunud eksimuste tagajärgedest, et ei jääks takistusi minu teel Sinuni.