Skip to main content

ТЕКСТ 55

Text 55

Текст

Verš

бауддха-гаера упаре анна пае амедхйа хаий
бауддхчрйера мтхйа тхли паила бджий
bauddha-gaṇera upare anna paḍe amedhya haiyā
bauddhācāryera māthāya thāli paḍila bājiyā

Пословный перевод

Synonyma

бауддха-гаера — всех буддистов; упаре — на; анна — пища; пае — падает; амедхйа — неприкасаемая; хаий — будучи; бауддха-чрйера — учителя буддистов; мтхйа — на голову; тхли — блюдо; паила — упало; бджий — громко звеня.

bauddha-gaṇera — všechny buddhisty; upare — na; anna — jídlo; paḍe — začalo padat; amedhya — nedotknutelné; haiyā — jsoucí; bauddha-ācāryera — buddhistického učitele; māthāya — na hlavu; thāli — tác; paḍila — spadl; bājiyā — vydávající hlasitý zvuk.

Перевод

Překlad

Оскверненное угощение упало на буддистов, а блюдо птица уронила на голову их учителю. От удара блюда об его голову раздался громкий звон.

Nedotknutelné jídlo padalo přímo na buddhisty a tác velký pták upustil na hlavu onoho buddhistického učitele. Při dopadu na jeho hlavu tác hlasitě zařinčel.