Skip to main content

ТЕКСТ 40

Text 40

Текст

Verš

махад-вичалана н̄
гхи дӣна-четасм
нирейасйа бхагаван
ннйатх калпате квачит
mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ
gṛhiṇāṁ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
nānyathā kalpate kvacit

Пословный перевод

Synonyma

махат-вичаланам — странствия святых; н̄м — людей; гхим — ведущих семейную жизнь; дӣна-четасм — тех, чье сознание ограниченно; нирейасйа — ради высшего блага; бхагаван — о Господь; на анйатх — не ради другого; калпате — представляет себе; квачит — когда-<&> либо.

mahat-vicalanam — putování svatých osob; nṝṇām — lidských bytostí; gṛhiṇām — hospodářů; dīna-cetasām — nízce uvažujících; niḥśreyasāya — pro konečný prospěch; bhagavan — ó můj Pane; na anyathā — žádný jiný záměr; kalpate — představí si; kvacit — kdykoliv.

Перевод

Překlad

„Мой дорогой Господь, иногда великие святые посещают дома семейных людей, хотя семейные люди, как правило, низки душой. Когда святой посещает дома таких людей, следует понимать, что он делает это только ради их блага“.

„,Můj drahý Pane, velcí světci někdy chodí do domů hospodářů, i když tito hospodáři obyčejně tíhnou k nízkým cílům. Pokud svatý člověk navštíví jejich domov, rozumí se, že je to pouze proto, aby těmto hospodářům přinesl prospěch.̀“

Комментарий

Význam

Это стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.8.4).

Tento verš je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.4).