Skip to main content

ТЕКСТ 224

Text 224

Текст

Verš

нибхта-марун-мано ’кша-дха-йога-йуджо хди йан
мунайа упсате тад арайо ’пи йайу смарат
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-даа-вишакта-дхийо
вайам апи те сам сама-до ’ гхри-сароджа-судх
nibhṛta-marun-mano ’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ sama-dṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ

Пословный перевод

Synonyma

нибхта — (которой) укрощены; марут — жизненный воздух; мана — <&> ум; акша — чувства; дха — неуклонно; йога — мистической йогой; йуджа — занимающиеся; хди — в сердце; йат — которому; мунайа — <&> великие мудрецы; упсате — поклоняются; тат — то; арайа — враги; апи — также; йайу — обретают; смарат — благодаря памятованию; стрийагопи; урагендра — змей; бхога — подобным телам; бхуджа — <&> к рукам; даа — подобным палкам; вишакта — привлечены; дхийа — <&> те, чьи умы; вайам апи — мы тоже; те — Твоим; сам — равные; сама-<&> да — испытывающие такие же экстатические эмоции; агхри-<&> сароджа — лотосных стоп; судх — пьющие нектар.

nibhṛta — ovládli; marut — životní vzduch; manaḥ — mysl; akṣa — smysly; dṛḍha — silné; yoga — v procesu mystické yogy; yujaḥ — kdo jsou zapojeni; hṛdi — v srdci; yat — kdo; munayaḥ — velcí mudrci; upāsate — uctívají; tat — toho; arayaḥ — nepřátelé; api — také; yayuḥ — dosáhli; smaraṇāt — vzpomínáním; striyaḥgopī; uraga-indra — hadů; bhoga — jako těla; bhuja — paže; daṇḍa — jako tyče; viṣakta — připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; vayam api — my také; te — Tvoje; samāḥ — stejné jako ony; sama-dṛśaḥ — mající stejné extatické pocity; aṅghri-saroja — lotosových nohou; sudhāḥ — nektar.

Перевод

Překlad

„Великие мудрецы укрощают ум и чувства, занимаясь мистической йогой и управляя дыханием. С помощью мистической йоги они обретают способность видеть в своем сердце Сверхдушу и в конце концов входят в безличный Брахман. Но точно того же положения достигают и враги Господа, просто благодаря тому, что думают о Нем. Однако гопи, девушки Враджа, плененные красотой Кришны, хотели только обнимать Его и Его змееподобные руки. Так гопи удалось вкусить нектар лотосных стоп Господа. И мы, Упанишады, следуя примеру гопи, тоже можем вкусить нектар Его лотосных стоп“.

„,Velcí mudrci pokořují mysl a smysly praktikováním mystické yogy a ovládáním dechu. Takto zapojeni v mystické yoze vidí Nadduši ve svých srdcích a nakonec vstoupí do neosobního Brahmanu. Tohoto postavení však dosáhnou i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství pouhým vzpomínáním na Nejvyššího Pána. Dívky z Vradži, gopī, však byly přitahované Kṛṣṇovou krásou a chtěly jen objímat Jeho a Jeho hadům podobné paže. Gopī tak nakonec okusily nektar Pánových lotosových nohou. Podobným způsobem můžeme nektar Jeho lotosových nohou ochutnat i my, Upaniṣady, následováním příkladu gopī.̀“

Комментарий

Význam

Этот стих, произнесенный шрути, олицетворенными Ведами, приводится в «Шримад-Бхагаватам» (10.87.23).

Tento citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.23) vyslovily śruti, zosobněné Védy.