Skip to main content

ТЕКСТ 49

Text 49

Текст

Verš

сватантра-ӣвара туми карибе гамана
дина катхо раха, декхи томра чараа’
svatantra-īśvara tumi karibe gamana
dina katho raha, dekhi tomāra caraṇa’

Пословный перевод

Synonyma

сватантра-ӣвара — независимый Верховный Господь; туми — Ты; карибе гамана — уйдешь; дина — дней; катхо — на несколько; раха — <&> останься; декхи — созерцаю; томра чараа — Твои лотосные стопы.

svatantra-īśvara — nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; karibe — učiníš; gamana — odchod; dina — dní; katho — několik; raha — prosím zůstaň; dekhi — mohu vidět; tomāra caraṇa — Tvé lotosové nohy.

Перевод

Překlad

«Дорогой Господь, Ты независимая Верховная Личность Бога. Конечно, Ты уйдешь. Я знаю это. Однако я прошу Тебя, останься еще на несколько дней, чтобы я мог созерцать Твои лотосные стопы».

„Můj drahý Pane, jsi nezávislá Nejvyšší Osobnost Božství. Zcela jistě odejdeš, já to vím. Přesto Tě žádám, zůstaň zde ještě pár dní, abych mohl vidět Tvé lotosové nohy.“