Skip to main content

ТЕКСТ 31

Text 31

Текст

Verš

рейа-сти бхактим удасйа те вибхо
клийанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешм асау клеала эва ишйате
ннйад йатх стхӯла-тушвагхтинм
śreyaḥ-sṛtiṁ bhaktim udasya te vibho
kliśyanti ye kevala-bodha-labdhaye
teṣām asau kleśala eva śiṣyate
nānyad yathā sthūla-tuṣāvaghātinām

Пословный перевод

Synonyma

рейа-стим — всеблагой путь освобождения; бхактим — преданное служение; удасйа — оставляя; те — Тебе; вибхо — о мой Господь; клийанти — принимают большие трудности; йе — все те, кто; кевала — лишь; бодха-лабдхайе — ради обретения знания; тешм — для них; асау — та; клеала — трудность; эва — только; ишйате — остается; на — не; анйат — что иное; йатх — как; стхӯла — насыпанную кучей; туша — рисовую шелуху; авагхтинм — для тех, кто молотит.

śreyaḥ-sṛtim — příznivou cestu osvobození; bhaktim — oddanou službu; udasya — opustí; te — Tobě; vibho — ó můj Pane; kliśyanti — přijme větší nesnáze; ye — všech těch, kteří; kevala — pouze; bodha-labdhaye — pro získání poznání; teṣām — pro ně; asau — tyto; kleśalaḥ — nesnáze; eva — pouze; śiṣyate — zůstanou; na — ne; anyat — nic jiného; yathā — jako; sthūla — množství; tuṣa — rýžových slupek; avaghātinām — těch, kdo mlátí.

Перевод

Překlad

„Дорогой Господь, преданное служение Тебе — единственный путь, приносящий благо. Тот, кто меняет его на умозрительное философствование или понимание того, что все живые существа — духовные искры, а материальный мир иллюзорен, навлекает на себя множество неприятностей. Единственное, что выпадает на долю такому человеку, — это невзгоды и тяжкий труд. Усилия его подобны молотьбе шелухи, в которой уже нет риса, и все его начинания бесплодны“.

„  ,Můj drahý Pane, oddaná služba Tobě je jedinou příznivou cestou. Pokud ji někdo vymění za spekulativní poznání nebo pochopení, že živé bytosti jsou duše a hmotný svět je falešný, dostane se do velkých nesnází. Získá jen potíže a nepříznivé činnosti. Jeho činnosti připomínají mlácení prázdné rýžové slupky. Jeho námaha je k ničemu.`  “

Комментарий

Význam

Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (10.14.4).