Skip to main content

ТЕКСТ 152

Text 152

Текст

Verš

вайа ту на витпйма
уттамалока-викраме
йач чхват раса-джн
свду свду паде паде
vayaṁ tu na vitṛpyāma
uttamaḥśloka-vikrame
yac chṛṇvatāṁ rasa-jñānāṁ
svādu svādu pade pade

Пословный перевод

Synonyma

вайам ту — мы, конечно; на — никогда не; витпйма — утомлены; уттама-лока-викраме — (слушая) о деяниях и играх Верховной Личности Бога; йат — которые; ватм — от этого слушания; раса-джнм — кто знает вкус расы; свду свду — еще вкуснее; паде паде — на каждом шагу.

vayam tu — my samozřejmě; na — nikdy; vitṛpyāmaḥ — jsme spokojeni; uttamaḥ-śloka-vikrame — v činnostech a zábavách Nejvyšší Osobnosti Božství; yat — jež; śṛṇvatām — těch, kdo naslouchají; rasa-jñānām — kdo znají chuť nálad; svādu svādu — chutnější; pade pade — na každém kroku.

Перевод

Překlad

„Мы не устанем слушать о трансцендентных играх Верховного Господа, прославляемого в гимнах и молитвах. Те, кто наслаждается общением с Ним, непрерывно испытывают удовольствие, слушая повествования о Его играх“.

„  ,Naslouchání popisům transcendentálních zábav Pána, Osobnosti Božství, jenž je oslavován hymny a modlitbami, nás nikdy neunaví. Ti, kdo si užívají Jeho společnosti, si vychutnávají poslech o Jeho zábavách každým okamžikem.̀  “

Комментарий

Význam

Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (1.1.19).