Skip to main content

ТЕКСТ 129

Text 129

Текст

Verš

сарва-бхӯтешу йа пайед
бхагавад-бхвам тмана
бхӯтни бхагаватй тманй
эша бхгаватоттама
sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

Пословный перевод

Synonyma

сарва-бхӯтешу — во всех объектах (в материи, духе и сочетаниях материи и духа); йа — любой, кто; пайет — видит; бхагават-бхвам — способность быть занятым в служении Господу; тмана — Высшей Душе, или трансцендентной реальности, выходящей за пределы материальных представлений о жизни; бхӯтни — всех существ; бхагавати — в Верховной Личности Бога; тмани — основной принцип всего сущего; эша — этот; бхгавата-уттама — человек, достигший высот преданного служения.

sarva-bhūteṣu — ve všech předmětech (ve hmotě, v duchovní energii i v jejich spojení); yaḥ — každý, kdo; paśyet — vidí; bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu; ātmanaḥ — Nejvyšší Duše neboli transcendence přesahující hmotné pojetí života; bhūtāni — všechny bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; ātmani — základní princip veškeré existence; eṣaḥ — toto; bhāgavata-uttamaḥ — osoba pokročilá v oddané službě.

Перевод

Překlad

„Человек, достигший высот преданного служения, видит во всем душу всех душ, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Так он постоянно сознает, что Верховная Личность Бога в Своем изначальном образе является причиной всех причин и что всё сущее пребывает в Господе“.

„  ,Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu, a následkem toho vždy vidí podobu Nejvyššího Pána jako příčinu všech příčin a chápe, že vše se nachází v Něm.̀  “

Комментарий

Význam

Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.45).