Skip to main content

ТЕКСТ 128

Text 128

Текст

Verš

висджати хдайа на йасйа скшд
дхарир авабхихито ’пй агхаугха-на
праайа-расанай дхтгхри-падма
са бхавати бхгавата-прадхна укта
visṛjati hṛdayaṁ na yasya sākṣād
dharir avaśābhihito ’py aghaugha-nāśaḥ
praṇaya-rasanayā dhṛtāṅghri-padmaḥ
sa bhavati bhāgavata-pradhāna uktaḥ

Пословный перевод

Synonyma

висджати — оставляет; хдайам — сердце; на — не; йасйа — чье; скшт — непосредственно; хари — Верховная Личность Бога; аваа-абхихита — которого прославляют механически, не уделяя этому внимания; апи — хотя; агха-огха-на — который уничтожает всевозможные оскорбления, нанесенные преданными; праайа-расанай — веревкой любви; дхта-агхри-падма — чьи лотосные стопы связаны; са — такой преданный; бхавати — есть; бхгавата-прадхна — самый возвышенный преданный; укта — говорится.

visṛjati — vzdá se; hṛdayam — srdce; na — ne; yasya — jehož; sākṣāt — přímo; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; avaśa-abhihitaḥ — který je mechanicky nebo nepozorně opěvován; api — i když; agha-ogha-nāśaḥ — jenž ničí všechny druhy nepříznivých přestupků svého oddaného; praṇaya-rasanayā — provazem lásky; dhṛta-aṅghri-padmaḥ — jehož lotosové nohy jsou spoutány; saḥ — takový oddaný; bhavati — je; bhāgavata-pradhānaḥ — nejpokročilejší oddaný; uktaḥ — říká se.

Перевод

Překlad

„Хари, Верховный Господь, устраняющий все неблагоприятное из жизни Своих преданных, не покидает их сердец, даже если преданные помнят и говорят о Нем без должного внимания. Причина этого в том, что Господь вечно связан веревкой любви в сердце преданного. Таких преданных следует считать самыми возвышенными“.

„  ,Hari, Nejvyšší Osobnost Božství, ničí vše, co je pro Jeho oddané nepříznivé, a jejich srdce neopouští ani tehdy, když na Něho myslí nebo Ho opěvují nepozorně. To proto, že Pána v srdcích oddaných neustále poutá provaz lásky. Takoví oddaní by měli být považováni za nejpokročilejší.̀  “

Комментарий

Význam

Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.55).