Skip to main content

ТЕКСТ 47

Text 47

Текст

Verš

кша йади кп каре кона бхгйавне
гуру-антарйми-рӯпе икхйа пане
kṛṣṇa yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane

Пословный перевод

Synonyma

кша — Господь Кришна; йади — если; кп каре — проявит милость; кона бхгйавне — к какому-либо удачливому человеку; гуру — духовного учителя; антарйми — Сверхдуши; рӯпе — в образе; икхйа — учит; пане — лично.

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; yadi — jestliže; kṛpā kare — prokáže svou milost; kona bhāgyavāne — nějaké šťastné osobě; guru — duchovního mistra; antaryāmi — Nadduše; rūpe — v podobě; śikhāya — učí; āpane — osobně.

Перевод

Překlad

«Кришна пребывает в каждом сердце как чайтья-гуру, внутренний духовный учитель. Его особое расположение к какой-либо удачливой душе выражается в том, что Он лично преподает ей уроки, чтобы она могла совершенствоваться в преданном служении; Он наставляет ее как Сверхдуша изнутри и как духовный учитель снаружи».

„Kṛṣṇa sídlí v srdci každé bytosti jako caitya-guru neboli duchovní mistr v nitru. Když nějaké šťastné podmíněné duši udělí svou milost, osobně ji poučí ohledně pokroku v oddané službě jako Nadduše zevnitř a duchovní mistr zvenčí.“