Skip to main content

ТЕКСТ 164

Text 164

Текст

Verš

йх ййа прабху, тх кои-сакхйа лока
декхите исе, декхи’ кхае дукха-ока
yāhāṅ yāya prabhu, tāhāṅ koṭi-saṅkhya loka
dekhite āise, dekhi’ khaṇḍe duḥkha-śoka

Пословный перевод

Synonyma

йх — где; ййа — идет; прабху — Господь; тх — там; кои-сакхйа лока — бесчисленное множество людей; декхите исе — приходят посмотреть (на Него); декхи’ — увидев; кхае — оставляют; дукха — <&> страдания; ока — скорбь.

yāhāṅ — kamkoliv; yāya — jde; prabhu — Pán; tāhāṅ — tam všude; koṭi-saṅkhya loka — nesčetné množství lidí; dekhite āise — přichází se na Něho podívat; dekhi' — po spatření; khaṇḍe — odstraňuje; duḥkha — neštěstí; śoka — nářek.

Перевод

Překlad

Куда бы ни приходил Господь, огромные толпы людей стекались посмотреть на Него. При виде Господа все они полностью избавлялись от горя и скорби.

Všude, kam Pán přišel, se na Něho chodilo podívat nespočetně mnoho lidí. Jakmile Ho spatřili, nastal konec jejich neštěstí a nářku.