Skip to main content

ТЕКСТ 132

Text 132

Текст

Texto

нарахари дса ди йата кхаа-всӣ
ивнанда-сена-саге милил сабе си’
narahari dāsa ādi yata khaṇḍa-vāsī
śivānanda-sena-saṅge mililā sabe āsi’

Пословный перевод

Palabra por palabra

нарахари дса — с Нарахари даса; ди — начиная; йата — сколько; кхаа-всӣ — преданных из Кханды; ивнанда-сена-саге — с Шиванандой Сеном; милил — встретил; сабе — всех; си’ — придя (туда).

narahari dāsa — Narahari dāsa; ādi — encabezando la lista; yata — todos; khaṇḍa-vāsī — los devotos del lugar conocido con el nombre de Khaṇḍa; śivānanda-sena — Śivānanda Sena; saṅge — con; mililā — recibió; sabe — todos; āsi’ — allí venidos.

Перевод

Traducción

Затем пришел Нарахари дас и другие жители Кханды, а также Шивананда Сен, и Шри Чайтанья Махапрабху Сам встретил их.

Otro día llegaron también Narahari dāsa y otros habitantes de Khaṇḍa, junto con Śivānanda Sena, y Śrī Caitanya Mahāprabhu Les recibió a todos.