Skip to main content

ТЕКСТ 275

Text 275

Текст

Verš

мора читта дравйа ла-ите н хайа нирмала
эи нимантрае декхи,
‘пратишх’-мтра пхала
mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantraṇe dekhi, — ‘pratiṣṭhā’-mātra phala

Пословный перевод

Synonyma

мора читта — мое сознание; дравйа ла-ите — принимать средства; н хайа — не; нирмала — чистое; эи нимантрае — из-за этих приглашений; декхи — вижу; пратишх — репутация; мтра — только; пхала — результат.

mora citta — mé vědomí; dravya la-ite — přijímat věci; haya — není; nirmala — čisté; ei nimantraṇe — tímto zvaním; dekhi — vidím; pratiṣṭhā — pověst; mātra — pouze; phala — výsledek.

Перевод

Překlad

«„Мое сознание оскверняется, поскольку я принимаю все эти вещи от людей, которых интересуют только деньги. Поэтому все это приносит мне лишь материальную славу, и ничего более“».

„  ,Mé vědomí je nečisté, protože přijímám věci od lidí, kteří se zajímají jen o peníze. Tímto zvaním nezískám nic než určitou hmotnou pověst.̀  “

Комментарий

Význam

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечает, что материалистами называются те люди, которые придерживаются телесных представлений о жизни. Если мы принимаем дары от таких людей, предлагаем их Господу и приглашаем вайшнавов отведать прасада, это принесет нам только мирскую славу — не более того. Такие поступки не могут принести плода, обретаемого благодаря служению чистому вайшнаву. Поэтому следует стараться служить Господу, Верховной Личности Бога, полностью положившись на милость Его лотосных стоп. Если в служении Господу человек использует только те средства, которые он честно заработал, то это будет духовным служением Верховной Личности Бога, духовному учителю и вайшнавам.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že lidé, kteří jsou pohroužení v tělesném pojetí života, se nazývají materialisté. Pokud přijmeme, co nám tito lidé nabízejí, obětujeme to Pánu a pozveme vaiṣṇavy na takové prasādam, nepřinese nám to skutečný prospěch ze služby čistému vaiṣṇavovi, ale jen hmotný věhlas. Měli bychom se proto snažit sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, naprostým odevzdáním se u Jeho lotosových nohou. Pokud člověk zaměstnává ve službě Pánu peníze, které čestně vydělal, je to duchovní služba Nejvyšší Osobnosti Božství, duchovnímu mistrovi a vaiṣṇavům.