Skip to main content

ТЕКСТ 54

Text 54

Текст

Verš

кнт кше каре роша,

кша пйа сантоша,
сукха пйа тана-бхартсане
йатх-йогйа каре мна,

кша тте сукха пна,
чхе мна алпа-сдхане
kāntā kṛṣṇe kare roṣa,  kṛṣṇa pāya santoṣa,
sukha pāya tāḍana-bhartsane
yathā-yogya kare māna,
  kṛṣṇa tāte sukha pāna,
chāḍe māna alpa-sādhane

Пословный перевод

Synonyma

кнт — возлюбленная; кше — Господа Кришны; каре роша — проявляет гнев; кша пйа сантоша — Кришна счастлив; сукха пйа — обретает счастье; тана-бхартсане — порицанием; йатх-йогйа — надлежащим образом; каре мна — проявляет гордость; кша — Господь Кришна; тте — теми действиями; сукха пна — обретает счастье; чхе мна — оставляет гордость; алпа-сдхане — небольшим усилием.

kāntā — milovaná; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; kare roṣa — projevuje hněv; kṛṣṇa pāya santoṣa — Kṛṣṇu to nesmírně potěší; sukha pāya — má radost; tāḍana-bhartsane — z kárání; yathā-yogya — jak je vhodné; kare māna — projevuje pýchu; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāte — z takových činností; sukha pāna — má radost; chāḍe māna — vzdá se pýchy; alpa-sādhane — bez velké námahy.

Перевод

Překlad

«Кришне очень нравится, когда любимая гопи сердится на Него. Ему нравится, когда гопи отчитывает Его. Она проявляет подобающую гордыню, и Кришна наслаждается этим. Но ей не стоит никакого труда забыть о своей гордыне».

„Pokud se na Kṛṣṇu některá z Jeho milovaných gopī rozzlobí, Kṛṣṇa je velmi spokojený a vlastně má z toho, že Ho takto kárá, obrovskou radost. Gopī přiměřeně projeví svou pýchu a Kṛṣṇa si takového postoje užívá. Ona se pak bez velké námahy své pýchy vzdá.“