Skip to main content

ТЕКСТ 47

Text 47

Текст

Verš

эи дж каила йади чаитанйа-млкра
парама нанда пила вкша-паривра
ei ājñā kaila yadi caitanya-mālākāra
parama ānanda pāila vṛkṣa-parivāra

Пословный перевод

Synonyma

эи — это; дж — указание; каила — дал; йади — когда; чаитанйа — Шри Чайтанья Махапрабху; млкра — садовник; парама — наивысшее; нанда — счастье; пила — обрело; вкша — древа; паривра — семейство.

ei — toto; ājñā — nařízení; kaila — dal; yadi — když; caitanya — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mālā-kāra — jako zahradník; parama — největší; ānanda — radost; pāila — dostali; vṛkṣa — stromu; parivāra — potomci.

Перевод

Překlad

Крона того дерева [преданные Шри Чайтаньи Махапрабху] была очень рада получить этот наказ из уст Самого Господа.

Potomci tohoto stromu (oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua) měli velkou radost z toho, že dostali přímo od Pána toto nařízení.

Комментарий

Význam

Господь Чайтанья Махапрабху желает, чтобы благотворное влияние Движения санкиртаны, основанного пятьсот лет назад в Навадвипе, распространилось по всему миру и принесло благо всем людям. К несчастью, находится немало так называемых последователей Чайтаньи Махапрабху, которые довольствуются тем, что строят храм, чтобы выставлять напоказ Божества, собирать пожертвования и использовать собранные средства на то, чтобы можно было есть и спать. Им и в голову не приходит проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Но, поскольку им самим это не под силу, они начинают завидовать тем, кто это делает. Таково состояние современных последователей Чайтаньи Махапрабху. Могущественное влияние века Кали, увы, распространяется даже на так называемых последователей Господа Чайтаньи. По крайней мере, последователи Чайтаньи Махапрабху должны выезжать за пределы Индии и проповедовать Его учение по всему миру, ибо в этом заключается миссия Господа. Последователи Господа Чайтаньи должны исполнять Его наказ всем сердцем и душой, оставаясь при этом терпеливее дерева и смиреннее соломы на дороге.

Touhou Pána Caitanyi Mahāprabhua je, aby se prospěšné činnosti saṅkīrtanového hnutí, které bylo před pěti sty lety započato v Navadvípu, šířily po celém světě pro dobro všech lidských bytostí. Naneštěstí existuje mnoho takzvaných následovníků Caitanyi Mahāprabhua, kteří se spokojí pouze s tím, že postaví chrám, vystaví v něm Božstvo, vyberou nějaké peníze, a ty použijí na jedení a spaní. To, že by měli šířit učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua po celém světě, nepřichází v úvahu, toho nejsou schopni. Když to však dělá někdo jiný, začnou mu závidět. V takovém stavu jsou moderní následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Věk Kali je tak silný, že ovlivňuje i takzvané následovníky Pána Caitanyi. Alespoň opravdoví následovníci Caitanyi Mahāprabhua musí vycestovat z Indie a kázat Jeho učení po celém světě, protože to je Jeho poslání. Následovníci Pána Caitanyi musí Jeho vůli vykonávat srdcem i duší, být snášenlivější než strom a pokornější než tráva na ulici.