Skip to main content

ТЕКСТ 129

Text 129

Текст

Verš

кехо кахе, кша скшт нара-нрйаа
кехо кахе, кша хайа скшт вмана
keho kahe, kṛṣṇa sākṣāt nara-nārāyaṇa
keho kahe, kṛṣṇa haya sākṣāt vāmana

Пословный перевод

Synonyma

кехо кахе — кто-то говорит; кша — Господь Кришна; скшт — непосредственно; нара-нрйаа — Господь Нара-Нараяна; кехо кахе — кто-то говорит; кша хайа — Кришна есть; скшт вмана — Господь Ваманадева.

keho kahe — někdo říká; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; sākṣāt — přímo; nara-nārāyaṇa — Pán Nara-Nārāyaṇa; keho kahe — někdo říká; kṛṣṇa haya — Kṛṣṇa je; sākṣāt vāmana — Pán Vāmanadeva.

Перевод

Překlad

Одни утверждали что Кришна — это Сам Господь Нара-Нараяна, а другие называли Его воплощением Господа Ваманы.

Někteří říkali, že Kṛṣṇa je přímo Nara-Nārāyaṇa, zatímco jiní Jej nazývali ztělesněním Pána Vāmanadevy.