Skip to main content

ТЕКСТ 108

Text 108

Текст

Verš

э саба сиддхнта туми джна бхла-мате
табу пӯрва-пакша кара м члите
e saba siddhānta tumi jāna bhāla-mate
tabu pūrva-pakṣa kara āmā cālāite

Пословный перевод

Synonyma

э — эти; саба — все; сиддхнта — заключения; туми — ты; джна — знаешь; бхла-мате — хорошо; табу — однако; пӯрва-пакша кара — возражаешь; м — мне; члите — (чтобы) досадить.

e — tyto; saba — všechny; siddhānta — závěry; tumi — ty; jāna — znáš; bhāla-mate — dobře; tabu — přesto; pūrva-pakṣa — námitku; kara — vznášíš; āmā — mně; cālāite — způsobit zbytečnou úzkost.

Перевод

Překlad

Тебе хорошо известны все эти заключения священных писаний. Ты возражаешь лишь из желания досадить мне.

„Ty moc dobře znáš všechny tyto závěry písem, ale vymýšlíš logické argumenty jen proto, abys mě rozrušil.“

Комментарий

Význam

Образованный человек, тщательно изучивший писания, не может не признать Шри Кришну Верховной Личностью Бога. И если такой человек оспаривает эту истину, то лишь из желания досадить своим оппонентам.

Sečtělý člověk, který zevrubně prostudoval písma, se nezdráhá přijmout Śrī Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství. Když se začne o této věci přít, dělá to určitě jen proto, aby rozrušil mysli svých odpůrců.