Skip to main content

ТЕКСТ 1

Text 1

Текст

Verš

рӣ-чаитанйа-прабху ванде
бло ’пи йад-ануграхт
тарен нн-мата-грха-вйпта сиддхнта-сгарам
śrī-caitanya-prabhuṁ vande
bālo ’pi yad-anugrahāt
taren nānā-mata-grāha-
vyāptaṁ siddhānta-sāgaram

Пословный перевод

Synonyma

рӣ-чаитанйа-прабхум — Господу Шри Чайтанье Махапрабху; ванде — выражаю почтение; бла — невежественный ребенок; апи — даже; йат — которого; ануграхт — благодаря милости; тарет — пересечет; нн — разнообразных; мата — теорий; грха — крокодилов; вйптам — полный; сиддхнта — заключений; сгарам — океан.

śrī-caitanya-prabhum — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; vande — klaním se; bālaḥ — nevědomé dítě; api — dokonce; yat — jehož; anugrahāt — milostí; taret — může překonat; nānā — různé; mata — teorie; grāha — krokodýlů; vyāptam — plný; siddhānta — závěrů; sāgaram — oceán.

Перевод

Překlad

Я выражаю почтение Господу Шри Чайтанье Махапрабху, по чьей милости даже неразумное дитя преодолеет океан философии, кишащий крокодилами разных теорий.

Klaním se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jehož milostí může i nevědomé dítě přeplavat oceán závěrů týkajících se konečné pravdy, který je plný krokodýlů v podobě různých teorií.

Комментарий

Význam

По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, Верховной Личности Бога, даже несмышленое дитя, неискушенное в науках, может спастись из океана неведения, который, словно чудовищами, кишит разного рода философскими учениями. Учение Будды, логические доводы гьяни, системы йоги Патанджали и Гаутамы, а также философские системы Канады, атеиста Капилы и Даттатреи — все это хищные обитатели океана невежества. Однако по милости Шри Чайтаньи Махапрабху человек может постичь истину, избежав сектантских представлений, и осознать, что лотосные стопы Кришны являются высшей целью жизни. Давайте же поклоняться Господу Шри Чайтанье Махапрабху в благодарность за Его милосердие к обусловленным душам!

Dokonce i nezkušený a nevzdělaný chlapec může být milostí Nejvyšší Osobnosti Božství Śrī Caitanyi Mahāprabhua zachráněn z oceánu nevědomosti, plného různých filosofických doktrín, které připomínají nebezpečné vodní živočichy. Filosofie Buddhy, argumenty jñānīch, jógové systémy Patañjaliho a Gautamy, a systémy filosofů, jako jsou Kaṇāda, Kapila a Dattātreya, jsou nebezpečnými stvůrami v oceánu nevědomosti. Díky milosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua můžeme správně pochopit esenci poznání tak, že se vyhneme těmto sektářským pohledům a místo toho přijmeme za konečný cíl života lotosové nohy Kṛṣṇy. Uctívejme tedy všichni Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua za Jeho milost k podmíněným duším.