Skip to main content

ТЕКСТ 311

Text 311

Текст

Verš

ликхита грантхера йади кари анувда
табе се грантхера артха пийе свда
likhita granthera yadi kari anuvāda
tabe se granthera artha pāiye āsvāda

Пословный перевод

Synonyma

ликхита — написанного; грантхера — в писании; йади — если; кари — делаю; анувда — повторение; табе — тогда; се грантхера — писания; артха — значения; пийе — могу ощутить; свда — вкус.

likhita — zapsaného; granthera — písma; yadi — jestliže; kari — činím; anuvāda — opakování; tabe — potom; se granthera — tohoto písma; artha — významu; pāiye — mohu získat; āsvāda — chuť.

Перевод

Překlad

Когда я повторяю уже написанное, я делаю это для того, чтобы еще раз насладиться вкусом этого священного писания.

Když znovu zopakuji to, co je již zapsáno, budu moci vychutnat obsah tohoto písma.