Skip to main content

ТЕКСТ 7

Text 7

Текст

Verš

асакхйа ананта гаа ке кару гаана
пан одхите кахи мукхйа мукхйа джана
asaṅkhya ananta gaṇa ke karu gaṇana
āpanā śodhite kahi mukhya mukhya jana

Пословный перевод

Synonyma

асакхйа — бесчисленные; ананта — бесконечные; гаа — преданные; ке — кто; кару гаана — способен пересчитать; пан — своего; одхите — для очищения; кахи — называю; мукхйа мукхйа — только главных; джана — персон.

asaṅkhya — nesčetné; ananta — neomezené; gaṇa — oddané; ke — kdo; karu — může; gaṇana — spočítat; āpanā — sebe; śodhite — očistit; kahi — říkám; mukhya mukhya — pouze hlavní; jana — osoby.

Перевод

Překlad

Крона этого древа беспредельна, подобные ветвям и побегам преданные — бесчисленны. Может ли кто сосчитать их всех? Ради собственного очищения я попытаюсь перечислить только самых главных.

Tyto větve oddaných jsou spolu se svými odnožemi nesčetné a neomezené. Kdo je může spočítat? Pro svoje vlastní očištění se pokusím vyjmenovat jen ty nejpřednější z nich.

Комментарий

Význam

Не следует писать книги или очерки на духовные темы ради материальной репутации, славы и выгоды. Духовные произведения нужно создавать под руководством свыше, поскольку они предназначены не для достижения материальных целей. Тот, кто пытается писать, повинуясь высшей воле, в процессе этого очищается от скверны. Целью любой деятельности в сознании Кришны должно быть очищение (пан одхите), а не материальная выгода.

Nikdo by neměl psát knihy nebo pojednání o transcendentálních tématech s vidinou hmotného jména, slávy nebo zisku. Transcendentální literatura musí být sepisována pod vedením vyšší autority, protože není určena pro hmotné účely. Pokud se někdo snaží psát pod dohledem vyšší autority, očistí se. Účelem všech činností spojených s vědomím Kṛṣṇy by mělo být vlastní očištění (āpanā śohite), a ne hmotný zisk.