Skip to main content

ТЕКСТ 38

Text 38

Текст

Verš

уклмбара-брахмачрӣ баа бхгйавн
йра анна мги’ ки’ кхил бхагавн
śuklāmbara-brahmacārī baḍa bhāgyavān
yāṅra anna māgi’ kāḍi’ khāilā bhagavān

Пословный перевод

Synonyma

уклмбара-брахмачрӣ — Шукламбара Брахмачари; баа — очень; бхгйавн — удачливый; йра — которого; анна — пищу; мги’ — прося; ки’ — крадя; кхил — ел; бхагавн — Верховная Личность Бога.

śuklāmbara-brahmacārī — Śuklāmbara Brahmacārī; baḍa — velice; bhāgyavān — požehnaný; yāṅra — jehož; anna — jídlo; māgi' — poté, co vyžebral; kāḍi' — poté, co vytrhl; khāilā — jedl; bhagavān — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Перевод

Překlad

Шукламбара Брахмачари, шестнадцатая ветвь, был очень удачлив, поскольку Господь Чайтанья Махапрабху в шутку или всерьез просил у него пищи, а иногда и просто отнимал ее у Шукламбары Брахмачари и тут же съедал.

Šestnáctá větev, Śuklāmbara Brahmacārī, byl velice požehnaný, protože od něho Pán Caitanya Mahāprabhu žertem či vážně žebral jídlo a někdy mu ho vzal násilím a snědl.

Комментарий

Význam

Говорится, что Шукламбара Брахмачари, житель Навадвипы, был первым помощником Господа Чайтаньи Махапрабху в движении санкиртаны. Когда Господь Чайтанья вернулся из Гаи, получив там духовное посвящение, Он некоторое время жил у Шукламбары Брахмачари, поскольку хотел услышать от него о лилах Господа Кришны. Шукламбара Брахмачари собирал подаяние, прося рис у обитателей Навадвипы, и Шри Чайтанья Махапрабху любил есть приготовленный им рис. Говорится, что прежде, во времена игр Господа Кришны во Вриндаване, Шукламбара Брахмачари был одной из жен проводивших ягьи брахманов. Как Господь Кришна просил подаяния у жен этих брахманов, так и Господь Чайтанья Махапрабху просил Шукламбару Брахмачари накормить Его.

Uvádí se, že Śuklāmbara Brahmacārī, obyvatel Navadvípu, byl prvním společníkem Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua v Jeho saṅkīrtanovém hnutí. Když se Pán Caitanya vrátil po zasvěcení z Gaji, zdržel se u Śuklāmbary Brahmacārīho, protože chtěl od tohoto oddaného slyšet o zábavāch Pána Kṛṣṇy. Śuklāmbara Brahmacārī vyžebral od obyvatel Navadvípu rýži, uvařil ji a Śrī Caitanya Mahāprabhu prožíval velkou radost, když ji jedl. Říká se, že Śuklāmbara Brahmacārī byl v čase Kṛṣṇových zábav ve Vrindávanu jednou z manželek brāhmaṇů, kteří prováděli oběti. Pán Kṛṣṇa od nich žebral jídlo a Pán Caitanya Mahāprabhu se bavil stejným způsobem, když žebral rýži od Śuklāmbary Brahmacārīho.