Skip to main content

ТЕКСТ 49

Text 49

Текст

Verš

теш сатата-йуктн
бхаджат прӣти-пӯрвакам
дадми буддхи-йога та
йена мм упайнти те
teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

Пословный перевод

Synonyma

тешм — их; сатата-йуктнм — всегда занятых; бхаджатм — преданно служащих; прӣти-пӯрвакам — сопровождаемый экстазом любви; дадми — дарую; буддхи-йогам — истинный разум; там — тот; йена — которым; мм — ко Мне; упайнти — приходят; те — они.

teṣām — těm; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — oddanou službou; prīti-pūrvakam — v láskyplné extázi; dadāmi — dávám; buddhi- yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přicházejí; te — oni

Перевод

Překlad

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.“

Комментарий

Význam

Этот стих из «Бхагавад-гиты» (10.10) объясняет, каким образом Говиндадева дает наставления Своим истинным преданным. Господь провозглашает, что тех, кто всегда служит Ему с трансцендентной любовью, Он одаряет знанием о Себе и тем самым пробуждает в них привязанность к Себе. Пробудившееся в преданном божественное сознание целиком поглощает его, и он наслаждается духовным вкусом своих вечных отношений с Господом. Такое пробуждение даруется тому, кто благодаря преданному служению осознал трансцендентную природу Верховного Господа. Преданные знают, что Высшая Истина — это всецело духовная и всемогущая Личность, Единый Абсолют, обладающий трансцендентными чувствами. Он источник всего сущего. Такие чистые преданные, обладающие полным знанием о Кришне и всегда погруженные в сознание Кришны, раскрывают друг другу мысли и делятся своим пониманием, как это делают большие ученые, когда обмениваются взглядами и обсуждают результаты своих исследований. Беседы преданных о Кришне доставляют Ему удовольствие, и Он награждает их совершенным знанием.

Tento verš z Bhagavad-gīty (10.10) jasně říká, jak Govindadeva poučuje své pravé oddané. Pán prohlašuje, že ty, kdo se bez ustání věnují transcendentální láskyplné službě Jemu, osvítí teistickým poznáním, a tak je obdaří připoutaností k sobě. Toto probuzení božského vědomí oddaného okouzluje, a on pak vychutnává svou věčnou transcendentální náladu. Je však uděleno pouze těm, kdo jsou díky oddané službě přesvědčeni o transcendentální povaze Osobnosti Božství. Oni vědí, že Nejvyšší Pravda, zcela duchovní a všemocná osoba, nemá sobě rovného, má zcela transcendentální smysly a je zdrojem všech projevů. Tito čistí oddaní, kteří jsou vždy pohrouženi v poznání o Kṛṣṇovi a ve vědomí Kṛṣṇy, si vyměňují myšlenky a realizace stejně, tak jako si významní vědci vyměňují svoje názory a výsledky svého bádání ve vědeckých akademiích. Tyto výměny myšlenek ve vztahu ke Kṛṣṇovi Pána těší, a proto Pán tyto oddané obdaří úplným osvícením.